Revokace usnesení o zdražení nájmu

   Jak již je asi známo, tak od 1.7.2023 bude na základě usnesení zastupitelstva města zdraženo nájemné o inflaci ve výši 15,1%. Zdražení se bude týkat pouze těch smluv, které byly uzavřené po roce 2014.

   Tento zvolený přístup koaličních zastupitelů se mi jeví jako diskriminační, protože dva nájemníci městského bytu žijící v jednom domě, kdy jeden podepsal smlouvu v roce 2013 bude platit míň než nájemník, který podepsal smlouvu v roce 2014, přičemž oba obývají stejně zastaralý a neudržovaný byt.

   Cena bytu ve Vimperku by se měla odvíjet od nabízeného komfortu bydlení, a nikoliv od právní kličky ve smlouvě, kterou zoufalí nájemníci podepsali mnohdy i v tísni, kdy hlavně potřebovali někde bydlet.

    Pozastavme se nad skutečností, proč vlastně město chce zdražit nájemné ve své větší polovině bytů. Zřejmě jim ani tak nejde o průměrných cca 350 Kč měsíčně, které dostane z nájemníků, ale je to předzvěst či lépe snaha zdražit plošně nájemné v bytech, do kterých desetiletí neinvestovalo ani korunu.

   Připomeňme, že cca 30 miliónů korun z vybraného nájemného, by se každý rok mělo vracet do bytového fondu. Do této investice by se ovšem nemělo započítávat zateplování domů či výstavba nových výtahů. Zmíněná část vybrané nájemného by měla být investována přímo do bytového fondu, jako je přestavba kuchyňského jádra, koupelen, podlah apod.

   Jsme proti tomu, aby vedení města zdražovalo nájemné pouze na základě právní kličky, kdy dva nájemníci obývající ve stejném domě dva totožné byty platili rozdílné nájemné.

   Jak jsme již v předešlém článku zmínil, politické hnutí JIHOČEŠI 2012 je zásadně proti takovéto politice zdražování bytů. Bylo použito matoucí a negační znění usnesení, které je vedené pod číslem 38 ve znění:

   „Návrh na usnesení Zastupitelstvo města rozhodlo nevyužít u nájemních smluv k bytům v majetku města Vimperk opatřených inflační doložkou oficiální průměrnou roční míru inflace za rok 2022 ve výši 15,1 % s platností od 01.07.2023 do 30.06.2024. Hlasování: 8 pro, 3 proti (Dvořák, Janásková, Rűckerová), 3 se zdrželi (Hlava, Hudeček Malík).

   Návrh nebyl přijat.

   Návrh na usnesení Zastupitelstvo města rozhodlo využít u nájemních smluv k bytům v majetku města Vimperk opatřených inflační doložkou oficiální průměrnou roční míru inflace za rok 2022 ve výši 15,1 %.

   Nehlasovalo se.“

   S odpovědností k hlasům voličů, které ve volbách obdržela koalice, by bylo férové formulovat usnesení tak, aby bylo patrné, jaký je záměr koalice, tedy zda chce jít cestou zdražování nájemného, či nikoliv.

   Z tohoto důvodu žádáme o revokaci usnesení a navrhujeme na příštím zastupitelstvu hlasovat opětovně o uplatnění inflační doložky k nájemní smlouvě.

   Formulace vlastního usnesení je nešťastně zvolená a stejně tak i zvolená doba, kdy se o něm hlasovalo. Koaliční uskupení k tomuto hlasování nemělo z vlastních řad podporu. Na pracovním zastupitelstvu jsme já a pan Zdeněk Kutil vyslovili podporu návrhu paní starostky k neuplatnění inflační doložky. Paní starostce byla v dostatečném předstihu známá i skutečnost, že na jednání zastupitelstva, které se bude konat dne 6.3.2023 nebude většina zastupitelů z politické hnutí JIHOČEŠI 2012 přítomna.

   Politické hnutí JIHOČEŠI 2012 žádají, aby proběhlo nové hlasování o uplatnění inflační doložky navrhují hlasovat o usnesení ve znění:

   Návrh na usnesení

   Zastupitelstvo města rozhodlo využít u nájemních smluv k bytům v majetku města Vimperk opatřených inflační doložkou oficiální průměrnou roční míru inflace za rok 2022 ve výši 15,1 %.

   Tímto usnesením dá vedení města jasnou zprávu všem nájemníkům, ale i voličům, jak bude nadále směřovat její politika v otázce bydlení v nájemních bytech ve Vimperku.

   Děkuji za pozornost,

Ing. Milan Pešek
zastupitel města