Strategie Vimperka

Tak nám starostka konečně představila další projekt, za který město zaplatilo společnosti KVAZ, z.s., se sídlem v Jihlavě částku 150 000 Kč bez DPH. Jednalo se o vypracování Marketingové a komunikační strategie Města Vimperk, která byla zpracována do úhledné oranžové tabulky.

Dal jsem si tu práci a spočítal jsem, že v této tabulce je v slovo „KOMUNIKACE“ v různých obměnách zmíněno 49krát, budu rád za ověření tohoto počtu. Dalo by se, podle výsledku provedené studie říci, že Vimperk má problémy s komunikací.

Co je výsledkem této studie? Město Vimperk potřebuje nutně zřídit a obsadit pozici vedoucího komunikace s náklady na mzdu ve výši 600 000 – 700 000 Kč/rok. A co mu vytvořili za pracovní náplň? Bude muset převzít agendu tiskového mluvčího, nastavit pravidla pro eskalaci, interní komunikaci, koordinaci redakčních rad, připravovat každoroční komunikační plán, zavést interní newsletter, posuzovat městský rozhlas, kabelovou televizi, mobilní rozhlas, zvýšit návštěvnost sociálních sítí a další nezbytné kroky.

Skoro by se dalo říci, že záměrem této studie o současné neschopnosti komunikace ve Vimperku, je příprava teplého místečka pro příznivce současného koaličního uskupení. Jsem zvědavý, jaké vzdělání a další kvalifikační předpoklady bude muset splňovat vedoucí komunikace.

My, JIHOČEŠI 2012 nesouhlasíme s tímto uměle stvořeným komunikačním problémem a máme za to, že komunikace a informační kanály ve Vimperku jsou na odpovídající úrovni. Jsme rozhodně proti zřizování další pracovních pozic na odboru kultury. Pokud město bude trvat na plnění Marketingové a komunikační strategie města, tak budeme prosazovat, aby zmíněnou strategii realizovali stávající zaměstnanci z odboru kultury, bez zřízení pozice vedoucího komunikace.

Součástí této strategie jsou dále výdaje na posouzení komunikačních nástrojů v hodnotě 50 000 – 100 000 Kč pro externího spolupracovníka a dále kroky k zvýšení aktivity a návštěvnosti sociálních sítí a vyhodnocení dlouhodobého rozvoje kanálu také za 50 000 – 100 000 Kč/rok, které budou utracené za kampaň.

Jsme proti navyšování mandatorních výdajů městského úřadu a nesouhlasíme s těmito hrátky na přívětivý úřad a nezbytný informační boom. Dle zvyku vedení města musíme počítat s horní hranicí navrhovaných částek, tedy jsme bez mála na dalším vyhozeném 1 000 000 korun.

V jakém světle se pak jeví náš vyhodnocený „přívětivý úřad“, když jsem byl opakovaně konfrontován se skutečností, že v úředních hodinách, které jsou určené výhradně jako služba občanům, se konají porady odborů bez toho, aby byl zajištěn jejich plynulý provoz?

Vedení města má velice rádo všemožné ohodnocení, vyznamenání či diplomy, ať už se jedná o přívětivý úřad, nebo nejlepší odpadové hospodářství, se kterými se tak bezostyšně chlubí. Jaká je skutečnost se mohou občané města přesvědčit na vlastní kůži. Nejdražší popelnice v kraji a úřední hodiny věnované vlastním provozním problémům jednotlivých odborů.

Na výše uvedenou Marketingovou studii navazuje „Mapa koncepce rozvoje kultury a kulturního turismu ve Vimperku“, které se budu věnovat příště. Jen na okraj, tato mapa předpokládá vytvořit pozici lokálního destinačního manažéra s ročním platem ve výši 600 000 – 700 000 Kč a dále vytvoření a obsazení pracovní pozice v MěKSu s ročním platem 400 000 – 550 000 Kč. Další náklady jsou na mix funkcí Steinbrenerových domů a jejich ekonomicko-provozní model ve výši 100 000 – 200 000 Kč, náklady na vyhlášení upravené výzvy dotačního systému pro kulturu na rok 2024 ve výši 100 000 – 200 000 Kč a inovace dramaturgie letní sezony s důrazem na rozvoj cestovního ruchu ve výši 500 000 Kč. Celkem náklady plynoucí z uvedené mapy koncepce činí 2 150 000 Kč.

Tedy vedení města se rozhodlo nesmyslně utratit přes 3 miliony korun a dále bude každý rok platit přes 2 000 000 Kč za nové a nepotřebné tři pracovní pozice.

Nespokojený a nesouhlasící,

Ing. Milan Pešek
zastupitel města