Vimperk – Fotokronika Jana Tláskala – květen 2023

Vimperk a Šumava v proměnách, náladách, detailech a občas i překvapeních … tím vším je fotokronika Jana Tláskala  http://obec.sumava.eu/index.php/sumava/131-fotografove/3563-jan-tla

31. května:

Nejen pampelišky procházejí ve svém odkvětu známou barevnou i tvarovou proměnou – podobným jevem se vyznačuje třeba i devětsil bílý, lemující boubínské cesty často již pod jarním sněhem, skrze nějž se úspěšně probíjí.

Ale setkáme se tu, byť ve výrazně menším množství, i s prvně jmenovanou bylinou, o jejíž pyl jeví živý zájem velmi pestré spektrum čilého hmyzu.

Vimperský zámek se nám na minimálně čtyři měsíce zanoří do houstnoucí zeleně, …

… která ostatně v nejrozmanitějších podobách aktuálně provází všechny cesty krásnou přírodou.

Ta dnešní mířila na Boubín v poněkud jiném čase i barevném vyladění, …

… aby ukázala, jak se rodí ona již dříve zde zmiňovaná oblačnost, …

… která sice přes den zhoustne a leccos jako by slibovala, …

… ale do večera zase bez jakýchkoli dalších průvodních jevů zmizí.

Na to, že se blížil téměř polední čas a máj se všude jinde ze všech sil snažil napravit si teplotní reputaci, Boubín nepředvedl oproti předchozím dnům, ke všemu večerům, v daném směru žádný výrazný posun. Východní vítr o rychlosti 7,5 m/s (27 km/h) pak celou zdejší situaci jen podtrhoval.

Ještě na vrcholu ojediněle se vyskytující pampelišky ukázaly, …

… že paleta jejich návštěvníků je skutečně velmi pestrá a různorodá.

30. května:

Nadešel předposlední májový den, další z těch, které si plně zaslouží lidové přízvisko “jako malovaný”, …

… neboť ani tentokrát nebyl porušen již zaběhlý model podvečerního rozplývání původní poměrně bohaté oblačnosti, jaká by nepřekvapila ani slušnou bouřkou.

Ta se ovšem nekonala ani v náznaku, večer naopak vyzněl do ještě větší idylky nežli včera.

Namísto parhelia se sluneční paprsky podepsaly na špičku boubínského stínu, vrženého do zcela poklidně se tvářící, dorůstajícím Měsícem opět shůry obhlížené krajiny, …

… všehovšudy dýchající severozápadním větrem o rychlosti 7,3 m/s (26,28 km/h).

O teplotě nelze říci, třebaže jen skutečně nanejvýš symbolicky, nic jiného než že poklesla – samozřejmě zcela zanedbatelně.

Poslední pohled z věže náležel Velkému Javoru, Poledníku a Antýglu …

… a po celou zpáteční cestu už se jen těšil stále intenzivnějším zlátnutím okolní krajiny.

O necelé dvě stovky nadmořských metrů níže se z původních výše jmenovaných sekundantů Velkého Javoru staly dominanty pozápadového obzoru.

29. května:

Zatímco v průběhu posledních dní bývá obloha plna kumulovité oblačnosti, k večeru se vždy začne čistit, …

… takže zastihnout na ní něco podobného, jako třeba dnes na Basumském hřebenu, je docela vzácností.

Slunce si navíc přisadilo levým parheliem, …

… viditelným nízko nad obzorem za postupného ubývání ještě i z boubínské rozhledny.

Opět tak bylo postaráno o bohaté kouzelné zážitky, …

… jimž z nebeských výšin nad Trojmezenskou hornatinou přihlížel i dorůstající Měsíc …

… a provázel je severozápadní vítr o rychlosti 5,8 m/s (20,88 km/h). Teplota v daný čas na daném místě odpovídala celkovému zlepšení, které už přes den láká nemalou část populace do trik a “kraťasů”, aniž by jejich nositelé museli být považováni za otužilce.

Máj už sice na poslední chvíli nevylepší svou letošní pověst chladného měsíce, ale poctivou snahu je mu jistě zapotřebí přiznat.

A vida, kdosi přizdobil rozhlednu skládací figurkou jelínka, která působí jako určitě mnohem lepší nápad nežli všelijaké vyřezané nápisy, jichž po čase opět začíná na zábradlí vyhlídkové plošiny přibývat. Na druhé straně ovšem svědčí o vzrůstajícím turistickém ruchu, což je tu zejména z hlediska shromažďování finančních prostředků na novou rozhlednu jistě pozitivní záležitostí.

28. května:

Pohledy z rozkvetlých horských luk k šumavským velikánům jsou vždy inspirativní, a to i když obloha namísto zajímavých mračen nabízí jen jediný odstín své barvy.

Však stačí opět jen pokleknout za jiným úhlem pohledu, …

… a když se k tomu z květeny na milé louce vynoří třeba vzácný prstnatec májový /Dactylorhiza majalis/, je o úchvatný zážitek přebohatě postaráno.

27. května:

Tytam jsou časy, kdy tahle na svou dobu důmyslná mašinka, tažena koníkem či v této úpravě traktorem, odváděla na senem provoněných loukách bezvadnou práci a šetřila nejedny lidské ruce s hráběmi.

Dnes, ani ne v roli muzeálního kusu, jež by jí určitě slušela, si možná s toutéž loukou tiše vyměňuje dávné vzpomínky, které už současného člověka vesměs až na výjimky neoslovují.

26. května:

Jako idylická ozvěna dávných časů a současně balzám na duši v současnosti zapůsobí pohled na pohádkový lesní palouk plný pestrobarevných květů, …

… přímo lákajících, aby k nim člověk ve vší pokoře poklekl …

… a těšil se jimi z nejtěsnější blízkosti.

25. května:

Stráž pod Boubínem opět střídá krásné teplé slunečno …

24. května:

Ani týden před svým koncem se máj nedokáže obejít bez ochlazení a dešťů, čímž jen podtrhuje teď již nezpochybnitelnou vizi studeného jara.

23. května:

Chtělo by se téměř říci, že včerejší doufání bylo stále ještě předčasné, neboť dnešního odpoledne celkem vydatně sprchlo …

… a podvečerní cesta na Boubín přinesla již během výstupu vzhůru změnu celkové, původně i navzdory bohaté kumulovité oblačnosti, jíž byla modrá obloha bohatě poseta, přívětivé nálady.

Ta se pak dočkala dalších, vesměs spíše temněji laděných variací i na samotné rozhledně.

Jako vždy v takových situacích se však jednalo o velmi působivé výjevy, …

… jejichž sled a postupný vývoj vzbouzel napětí …

… a současně zvědavost, …

… v jaké rozuzlení nakonec celé dění vyústí.

A pak opět promluvil nebeský blankyt, …

… sice jen v prvních trhavých náznacích, …

… ale vítr, točící se rychlostí rovných 7 m/s (25,2 km/h) po celé severozápadní výseči, dával naději na výraznější proměnu.

Tu odstartovalo samo sluníčko, do těch chvil se hlásící zpoza zdánlivě nerozbitné oblačné stěny všehovšudy bohatými krepuskulárními paprsky, avšak náhle vysvobozeno, …

… aby mohlo nejen pozdravit stále větší blankytnou trhlinu, …

… ale též stvořit východním směrem stín samotného Boubína.

Návrat už pak zákonitě hrál barvami loučení, jež ovšem nedávalo zítřku velké šance na aspoň podobný vývoj počasí. Počítejme spíš se zataženou oblohou a buďme spokojeni, pakliže z ní nebudeme opět poléváni.

22. května:

Konečně se snad májové počasí obrací k trvalejší teplé a slunečné variantě, v níž ovšem musíme počítat i s nejedním bouřkovým zpestřením.

21. května:

Skromné krásy stále bohatě kvetoucích dřípatek se člověk nikdy nenabaží …

20. května:

Zajímavým místem, odkud lze zahlédnout část Šumavy včetně Boubína (na vzdušnou vzdálenost necelých třiadvaceti kilometrů) a Bobíku, je trvale přístupná rozhledna v Hoslovicích. Její vyhlídková plošina se nachází devětadvacet metrů nad zemí, zatímco celá ocelová věž, sloužící současně telekomunikačním účelům, měří padesát metrů.

19. května:

I když je jisté, že vyladění jarní krajiny se přinejmenším po celé dopoledne ponese v mlžném duchu, …

… který směrem k boubínskému vrcholu ještě zesílí, …

… určitě to není důvodem k vynechání cesty.

Především není vyloučeno, že se člověk dočká aspoň symbolického slunečního pozdravu, …

… jenž potěší o to více, že teploměr předstírá vzpomínky na ledové muže a východní vítr o síle 4,5 m/s (16,2 km/h) nemá šanci pohnout s neústupnou mlhou.

Té je ostatně nutno připsat nemalé zásluhy, …

… protože člověka přiměje namísto neviditelných krajinných scenérií zaměřit oko na půvabné přírodní detaily, právě mlhou ještě kouzelně podtržené.

Některých by si, pravda, určitě povšiml i za plného slunečna, …

… ale třeba v nejlepším slova smyslu nakažlivé štěbetání snad stovek ptačích hrdélek nakonec také shledává nejpůsobivějším právě z tajemně díky mlze působícího lesa.

Nu, Boubín si dnes svou čepici opět bezpečně podrží, …

… ale stačí pohlédnout opačným směrem, …

… vstříc příslibu, že nebe se přece jen rozhodlo vyslyšet i tiché, nevyřčené touhy po změně. A právě ty bývají tím nejzajímavějším, za čím lze obrátit děkovný pohled vzhůru.

18. května:

Máme to ale v našem krásném Pošumaví charismatická lesní zákoutí …

17. května:

Otázku, jak dlouho ještě bude zvolna odkvétající máj skoupý na sluneční paprsky, jimiž by měl naopak hýřit, …

… už si možná kladou i půvabně skromné lesní fialky.

16. května:

Dlouho jsme vytouženého slunečna neužili, …

… ale ani pod mrakem s vyhlídkou na pokračování dešťů není stále nouze …

… o nefalšované půvabné májové zážitky.

15. května:

Třebaže nám v posledních dnech bylo bohatě naděleno vody z nebe, …

… sotva jen trochu vysvitne sluníčko, už láká ta ukrytá v lesích.

14. května:

Bylo sice předem jisté, že ani třetí ledový muž nenadělí šumavské krajině, včetně nejvyšších partií, májové slunečno, ale to rozhodně neznamenalo vynechat cestu na Boubín.

Mlha je jednak sama o sobě nejfotogeničtějším a z hlediska rovnoměrně rozptýleného světla bez divokých dynamických výkyvů i fotograficky nejideálnějším počasím, …

… a situace podobné té dnešní člověka přimějí sklonit se k zemi a pátrat po zajímavých námětech, jakých naše krásné lesy nabízejí bezpočet. Třeba zde – jako by letitý smrk, dávno uvyklý pozdravům při každém míjení, natáhl v ústrety jeden za svých vzdušných kořenů co obdobu lidského podání ruky.

A co teprve zážitky ze světa úžasné struktury tolik pamatujícího obnaženého dřeva, …

… přímo vybízejícího fantazii k nacházení zajímavých výjevů či postaviček z říše šumavských pověstí.

Les je tak nepopsatelně živý … teď jako by mlha náhle ustupovala stále výš k vrcholu, …

… přesněji řečeno, směrem k němu stále více houstne …

… a jen potvrzuje, co bylo řečeno úvodem.

Rozhledna nabídla všehovšudy neklamné stopy poctivého omývání shůry …

… a přesně s takovouto dohledností bylo jasně počítáno.

Vida, třetí ledový muž nám popřál aspoň mírné oteplení, podpořené i ztlumením větru, který dnes vál od jihovýchodu přesně třetinovou rychlostí oproti naposledy naměřené: 3,3 m/s (11,88 km/h). Ke všemu se pak z mlhy, již stále k rozhledně poctivě z daného směru nasouval, snažilo aspoň na několik vteřin ukázat sluníčko. Nedostalo však více možností k svému fotografickému zachycení, takže další čtvrthodinka ve střehu nepřinesla v tomto směru pražádné ovoce.

Slibným se však ukázal vývoj cestou zpět a po delším uvažování zavdal příčinu k opakovanému výstupu. Co kdyby přece jen trochu jinak, nežli se zdálo nahoře, rozhodla pověstná jedenáctá?

Nu, nerozhodla, ba ještě z hlediska hustoty mlhy přitvrdila, …

… a to, jak se ukázalo během druhého návratu, i na místech prve shora promodrávajících. Ale ani tentokrát to pranic nevadilo, …

… vždyť ani nadále nic nestálo v cestě možnosti obrátit fotoaparát k zemi …

… a radovat se s půvabnými boubínskými dřípatkami z každé vteřiny, která je nám tu přána.

13. května:

Čím je drobné mrholení druhého z ledových mužů proti pochoutce, jakou je milým šumavským koníčkům čerstvá svěží tráva …

12. května:

Pomalu se začíná zdát, že vše je nějak posunuto vzad – apríl se přebohatě vyžíval v zimních reminiscencích …

… a máj pro změnu zatím navozuje dojem aprílového počasí.

Pravda, je tu první z ledových mužů, takže očekávat boubínské lesy prozářené hřejivými slunečními paprsky by bylo známkou nemalé naivity.

Navíc i tato podoba lesních interiérů má své nemalé kouzlo …

… a cesta vzhůru rozhodně nevzbouzela pocity nějakého mimořádného chladu, jakkoli se nesla ve výrazně mokrém duchu.

Nadešlo dokonce nemalé překvapení v podobě nejednoho slibného protrhávání mlžné čepice, …

… ale tady nahoře skutečně zůstalo jen u náznaků, kteréžto se vzápětí vždy uzavřely do původního neprůhledna.

Teploměr, pravda, neukazuje nikterak lichotivou hodnotu, ale, jak již bylo výše řečeno, pocity neodpovídaly pohledu na něj, a to i navzdory jižnímu větru o slušné rychlosti 9,9 m/s (35,64 km/h). Máme ovšem květen a první ledový muž se své obecně vžité roli rozhodně nezpronevěřil.

Největší překvapení celého večera přišlo až během návratu, kdy se mlžná čepice oproti původnímu stavu nečekaně protrhla do té míry, …

… že se naskytl pohled na sluneční rozloučení i jeho působivé doznívání nad jinak stále zamračeným obzorem, neslibujícím nadcházející druhé májové sobotě žádnou zásadní změnu nálady.

11. května:

Představa skvostné úrody, kdyby se každému z přebohatých květů dostalo opylení, je nanejvýš lákavá, …

… jenomže aktuální stav počasí přeje více nežli včelkám a dalšímu hmyzu spíše tvorům, …

… kteří se naopak na zahradní úrodě (byť především zeleninového charakteru) bez sebemenších zásluh jen sami rádi přiživí.

10. května:

Když se do oblohy nad Boubínem od časného jitra takhle zařízne ohnivý nůž, …

… může to znamenat leccos, nejčastěji však příchod fronty – změny počasí.

Dnes byly očekávány deště, ovšem jejich ranní uvítání bylo bez přehánění skvostné.

A tak dokumentace celého vývoje dění na obloze, …

… která přes všechnu ohromující barevnost skutečně slibovala, že od západu cosi přijde, …

… jistě nepotřebuje další slovní doprovod.

Sluneční paprsky si i přes svůj impozantní vstup na nebeskou scénu …

… vládu nad monumentálně pozlacenou krajinou neudrží.

Už tu letošního jara bylo i tepleji. Vítr se po celé ráno hlásil převažující měrou od jihu, a to rychlostí 6,9 m/s (24,84 km/h).

V tak nádherném vybarvení, …

… chvílemi připomínajícím obrazy ze 17. století, …

… se ani nechtělo věřit, že to vše vbrzku vystřídá šeď a voda.

9. května:

Co krásnějšího, ba zázračnějšího ještě může nabídnout jarní čas?

8. května:

Nejen Boubín přináší skalní místa, na nichž lze pocítit výrazné působení energií. Vypravíme-li se od něj dále a níže pošumavským krajem k severu, …

… otevře se nám možnost navštívit Boží kameny, odedávna proslulé svou léčivou silou.

Ani skeptici a skalní stoupenci přísné vědy, která zatím pro tento typ energií nenašla svoji pomyslnou přihrádku, odtud nemusejí odcházet bez silných zážitků, daných již jen pouhou atmosférou onoho místa.

7. května:

Někdy postačí malé toulky Pošumavím …

… a člověk si zásluhou národopisných kouzel …

… rázem připadá, …

… jako by se octl …

… v kraji Babičky Boženy Němcové.

6. května:

Šestá májová obloha se blýskla mimořádnou oblačnou výzdobou, úžasně kontrastující s krajinou, občas barevně zpestřenou řepkovými poli.

Na vše shlížel i náš majestátní Boubín, …

… přičemž zmíněnou krásu si nemenší měrou zákonitě vychutnávaly i hladiny jihočeských rybníků.

5. května:

První z májových pátečních večerů zpestřilo levé parhelium, a stalo se tak impozantním úvodem boubínské cesty, …

… která dále nabídla celou řadu velmi zajímavých nebeských výjevů.

Ze všeho vyzařoval zvláštní klid, …

… na němž nic nezměnil ani severovýchodní vítr o rychlosti 4,9 m/s (17,64 km/h).

Opět takřka mystická zádumčivost celé krajiny …

… směřovala k nečekanému vrcholu, …

… jímž se na modravým oparem potažené obloze stal necelou hodinu starý úplněk ve znamení Štíra, v tento čas zvaný Květný (dle indiánských kultur) či Květinový (ve zcela zřejmé souvislosti s rozkvétajícím jarem). Po staletí opředen mýty a legendami, plnými romantiky a lásky, nadešel ke všemu v pátek pátého pátý, přesně v polovině mezi jarní rovnodenností a letním slunovratem. Nu a vedle světa magie a kouzel došlo navíc k tzv. polostínovému zatmění Měsíce, při němž stín Země zakrývá jen část měsíčního kotouče. Právě uvedenému jevu vděčil pouhou vzácnou chvilku viditelný úplněk za své tajemně působící zbarvení.

4. května:

Další z neklamných známek jara – půvabné dřípatky – potkáme v lesích čím dál více.

Rády se zhlížejí i ve vodách.

3. května:

Říkává se, že ráno je moudřejší večera, …

… ten však může pro změnu přinášet krásnější zážitky – přinejmenším na dnešní vimperské obloze tomu tak bylo.

2. května:

Copak nám asi tohle májové nebeské okno nabídne?

  1. května:

Májka – krásná tradice, sahající až do pohanských dob.

Vedle své prvotní symboliky lásky, plodnosti a mládí někdy může jako bonus přinést i další pohledy, …

… jako např. tento ryze geografický, pro obyvatele Vimperka možná spojený s hádankou, odkud že se to takhle nabízí k rozhodně netradičnímu spatření náš zámek.