První ročník festivalu Šalom ve Čkyni

   Festival Šalom je dalším kamínkem do obnovující se pestré mozaiky kulturního přediva a vztahů na území Šumavy, pošumaví a Bavorského lesa. Bez vědomí minulosti je budoucnost neúplná. Je důležité nezapomínat, a ještě důležitější zamýšlet se, diskutovat a sdílet sounáležitost napříč věkem, vyznáním či národností.

   Festival Šalom v rámci cyklu Šumava Litera je přehlídkou židovské kultury, ale jeho neméně důležitým posláním je příležitost ke vzájemnému setkávání a porozumění. Festival Šalom s podtitulem festival malých míst, se bude konat každoročně vždy první srpnový pátek ve čkyňské synagoze s mottem „i malé může být velké“.

   Pořadateli jsou spolek Šumava Litera, spolek Knihy über Grenze, Městské kulturní středisko Vimperk, obec Čkyně, Společnost pro obnovu synagogy ve Čkyni a Literární dům autorů německého jazyka.

   Věříme, že festival Šalom přinese do Čkyně radost a příjemnou atmosféru, která po jeho skončení nezmizí, ale bude přetrvávat v myslích a srdcích návštěvníků ještě dlouho poté.

   Vstupné je vždy dobrovolné a je určeno ve prospěch dalších kulturních akcí ve čkyňské synagoze.

   https://www.festival-salom.cz/


Ing. Stanislava Tůmová
starostka obce Čkyně