Rozhovor s Michalem Myslíkem

Michal Myslík, velitel dobrovolných hasičů Vimperk

Vím, že český Hasičský sbor ve Vimperku byl založen v roce 1935. Z FB je patrné, že Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sbor dobrovolných hasičů Vimperk (dále jen SDH) je aktivní jak v pořádání, tak i v účasti na soutěžích. Taktéž se podílí na konání kulturních akcí. Pozornost velké většiny občanů Vimperka na sebe sbor upoutal díky nedávným smutným událostem, kdy pomáhal při hašení velkých požárů ve Vimperku. Trošku jsem pátral na internetu, ale moc konkrétních informací o SDH Vimperk jsem nenalezl. Z tohoto důvodu jsem oslovil velitele vimperských dobrovolných hasičů pana Michala Myslíka a položil mu několik otázek.

Ahoj Michale, mohl by ses představit občanům Vimperka?
Zdravím všechny Vimperáky, jmenuji se Michal Myslík je mi 37 let a krom hasičiny se věnuji svému motocyklu, včelám a 3D tisku.

Můžeš se s nám podělit o informaci, kdy si se poprvé zúčastnil výjezdu, kdy a kde si poprvé hasil požár?
U dobrovolných hasičů jsem od roku 2014, ale první zásah mě překvapil až 18. ledna 2020, kdy byla naše jednotka povolána k požáru opuštěných budov na ulici Pražská. Samozřejmě jsem neletěl k zásahu jen tak zbůhdarma, ale vzhledem k své funkci strojníka jsem musel já a další strojníci absolvovat příslušný kurz. Při zásazích jsem se hasebních prací neúčastnil, až do nedávného požáru Bowlingu u hotelu Zlatá hvězda, kde jsem zastával funkci strojníka, ostatně jako vždy.

Popíšeš nám svou profesní cestu až k funkci velitele vimperského SDH?
To, že budu dělat velitele dobrovolné jednotky, mě tedy při vstupu k SDH určitě nenapadlo. Hlavním důvodem mého členství byla možnost pracovat se stroji a taky možnost pomáhat lidem, když to budou potřebovat. Po volbách v našem SDH odešel náš dlouholetý velitel Jenda Novotný, který sboru velel, ani nevím jak dlouho. Na jeho místo nastoupil nový velitel Tomáš Květoň, který bohužel po pár letech na svůj post rezignoval, a tak padla volba na mě a od února 2022 jsem velitelem SDH Vimperk.

Kolik má členů vimperský SDH, jakou technikou disponuje a kde jí parkuje?
Náš sbor má 28 členů a jednotka má členů 12, ale toto číslo se nejspíš ještě zvětší, protože se nám přihlásili kluci, kteří mají o vstup do jednotky zájem. Sbor disponuje mnoha kusy historické techniky, i některými skvosty jako je parní stříkačka. V jednotce to taky tedy není úplná moderna, ale naše cisterna Tatra 148 z roku 1972 to musí zvládnout, a až na některé mouchy, perfektně zastane všechny úkoly. Dále disponujeme dopravním automobilem, se kterým jezdí k zásahům zbytek členů, kteří se do cisterny nevejdou. Samozřejmě máme k dispozici přenosné stříkačky, čerpadla, elektrocentrálu a nově i vysavač, který téměř dokonale odstraní veškerou vodu, například z vytopeného sklepa. Techniku parkujeme v budově TKB, kde máme k dispozici dvě garáže a menší zasedačku.

Za jak dlouho po nahlášení výjezdu musíte vyjet?
V kategorii JPO V. musíme stejně jako JPO III. vyjet do 10 minut. Limit zdárně dodržujeme, dokonce se nám daří vyjíždět i v 6 minutě od vyhlášení poplachu. Tady se sluší poděkovat všem členům za dochvilnost.

Hasil vimperský SDH požár ve společnosti Jihosepar, spol. s r.o.?
Ano, naše jednotka se hasebních pracích v Jihoseparu účastnila.

Popsal bys nám rozsah požáru, jaké jednotky a s jakou technikou zasahovaly, a déle kolik zasahovalo vimperských dobrovolných hasičů a s jakou technikou?
Poplach byl naší jednotce vyhlášen dne 11. července v 00:47. Celkem nás na místě bylo 7 členů se dvěma kusy techniky. Zprvu jsme dováželi vodu a část jednotky se podílela spolu s jednotkou SDH Svatá Maří na hasebních pracích v zadní části haly. V odpoledních hodinách jsme se přesunuli na čerpací stanoviště, které bylo zřízeno u Volyňky a stále jsme dováželi vodu pomocí naší cisterny, která si tuto cestu zopakovala hned 30krát. Večer nám byl dopřán odpočinek, a na čerpací stanoviště jsme se vrátili druhý den ráno. Požár kompletně poničil jednu skladovací halu a další poškodil. V jaké výši jsou škody bohužel nevím. Celkem se na místě vystřídalo 17 jednotek, a taky pro nás jedna specialita, a to zásah jednotky Záchranného útvaru Hlučín, který přivezl speciální techniku na rozebírání konstrukcí a vyvážení uskladněného materiálu.

Už se ví, co bylo příčinou vzniku požáru?
Příčinu požáru neznám, a popravdě se po ní ani nepídím. V tu chvíli se člověk soustředí na zásah a po něm je rád, že nedošlo k vážné újmě na zdraví.

Jaké látky hořely v třídírně odpadu a bylo ohroženo zdraví, či život zasahujících hasičů? Museli použit dýchací přístroje, popř. jiné ochranné pomůcky či prostředky?
Na místě hořel vytříděný odpad, papír a plast. Ono při každém požáru se uvolňují nebezpečné látky, ať už jde o požár bytu, lesa nebo odpadu. Nebezpečné jsou vždy zplodiny hoření, takže na místě byla užívaná dýchací technika v hojném počtu. Ale nebezpečné bylo i horko, které panovalo a uvolněné konstrukce. Bylo zřízeno i místo sloužící k odpočinku, kde byl dostatek stravy a vody.

Jaká je přibližně způsobena škoda?
Přesnou škodu určitě neznám, ale dle mluvčí HZS Jihočeského kraje se škoda pohybuje řádově v desítkách milionů.

Ve stejném týdnu hořel bowling v areálu hotelu Zlatá hvězda, můžeš nám popsat tento požár v rozsahu otázek týkajících se požáru v Jihoseparu?
Ano, na místo nás jelo celkem pět členů se dvěma kusy techniky. K hotelu Zlatá Hvězda jsme přijeli hned za vimperskou profesionální jednotkou, takže tam jsem si místo toho volantu i prvně zahasil. K požáru se sjely jednotky ze širokého okolí. Samotný požár se šířil velmi rychle a hasební voda ubývala, takže bylo opět zřízeno čerpací stanoviště u řeky, kde jsme se mimo jiné setkali i s kluky z dobrovolné jednotky Výškovice, se kterými máme dlouhodobě skvělou spolupráci. Na místě opět panovalo velké horko a spoustu kouře, takže byl zásah veden v dýchací technice. Naše jednotka, prozatím nositele dýchací techniky nemá, ale to se změní už v říjnu, kdy půjdeme na kurz. Sice disponujeme jen staršími dýchacími přístroji, ale někde začít musíme a doufáme, že se nám podaří v budoucnu pořídit alespoň nějaké zánovní.

Jsi spokojený se současným technickým vybavením SDH Vimperk?
Technika je starší, a občas nás pozlobí, na druhou stranu je na nás se o ní postarat, aby dobře fungovala a mohla sloužit pro občany Vimperka v jejich tíživých chvílích. V současnosti se nám podařilo přes různé granty pořídit zásahové obleky a výše zmíněný vysavač, a za to jsme moc rádi.

Co nejvíc by potřeboval SDH Vimperk ze strany vedení města?
Osobně musím říct, že spolupráce s vedením města je nadprůměrná. Město jako zřizovatel jednotek se o nás stará dobře. Prakticky s jakýmkoliv problémem se na vedení města obrátíme, vždy najdeme řešení. Takže asi není vhodné říct, co by sbor potřeboval, ale spíš bychom si přáli, aby spolupráce vedení města a našeho sboru a jednotky fungovala i nadále tak dobře.

Jak vidíš budoucnost vimperského SDH?
Jak vidím budoucnost našeho SDH? Tak za pět let budeme mít JPO II a 30 členů v jednotce. Ne, dělám si samozřejmě legraci. Našemu sboru a jednotce se daří, rádi bychom mezi sebe uvítali šikovné a schopné kluky a holky, kteří chtějí pomáhat lidem a mají hasičinu v krvi. Neurazila by nás novější technika, nebo repasování té staré. Možná bychom ocenili trošku reprezentativnější prostory naší „Nové hasičárny“. Vcelku bych si moc přál, aby nás dobrovolné hasiče pořád bavilo to, co děláme, a když už se něco přihodí, ať to má co nejmenší následky.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem našim hasičům jak z SDH, tak z jednotky, za všechna cvičení, školení, a zásahy, kterých není málo. Plně si uvědomuji, že to děláme ve svém volném čase a když to „písknou“, tak se tu sejdeme a společně vyjíždíme vstříc ohnivým a přírodním živlům.

Michale, děkuji za rozhovor.

Nakonec bych chtěl i já poděkovat všem zasahujícím hasičům při zmíněném ohnivém týdnu, a to nejen jim, ale i vedení města, což nedělám často, které zajistilo pro hasiče odpovídající zázemí a veškerou možnou podporu.

Děkuji,

Ing. Milan Pešek
zastupitel města