Otevření Stezky ve Vimperku

Vimperk otevřel Stezku okolo hradeb s novými informačními panely

Není mnoho českých měst, jejichž opevnění je možné si prohlédnout v takovém rozsahu a s tolika zajímavými detaily, jako právě ve Vimperku. Na Stezce okolo hradeb, která začíná u Černé brány pod Státním zámkem Vimperk, nechalo proto město nainstalovat nové panely s informacemi o fortifikaci města.

„Vimperk byl ve středověku typickým podhradním městem. Hrad pánů z Janovic vznikl kolem poloviny 13. století a samotné městečko někdy před rokem 1359. Po husitských válkách drželi Vimperk Kaplířové ze Sulevic, kteří vedli vleklé války s pasovským biskupem. Tyto války se staly hlavním podnětem k vybudování kamenných městských hradeb po roce 1479. Tvořila je hradební zeď s věžemi a věžovými branami. K hradebnímu systému patřilo také jeho dochované předsunuté opevnění, zvané Haselburg,“ uvádí na jednom z nových informačních panelů na Stezce okolo hradeb přední odborník na středověká opevnění PhDr. Vladislav Razím z Územního odborného pracoviště NPÚ středních Čech v Praze.

Do dnešních dob se dochovala jedna brána a čtyři bašty. V minulosti umožňovaly vjezd do města však brány čtyři a bašt bylo dokonce sedm. Nejlépe se dochovala bašta v severovýchodním nároží poblíž Černé brány, s mnoha střílnami různých typů pro tzv. hákovnice. Právě v úseku mezi Černou bránou a severovýchodní baštou se nachází Stezka okolo hradeb s pěti novými informačními panely. „Na panelech jsou ilustrace vimperské malířky Jany Plechingerové, autorem textů je PhDr. Vladislav Razím, na grafice se podílel autor vimperského loga a vizuálu Matěj Chabera. Náš odbor pak vytvářel doprovodné otázky pro děti o středověkých řemeslech. O zhotovení panelů a jejich nesnadnou instalaci se pak skvěle postarala vimperská firma Petra Poláka,“ vyjmenovává Lenka Pechoušková z odboru školství, kultury a cestovního ruchu ve Vimperku.

Panely zaujmou kromě obsahu svým moderním zpracováním, které nenarušuje vzhled kamenného zdiva hradeb ani okolní přírodu. „Byly navrženy a realizovány na základě pravidel nové městské vizuální identity a pod dohledem odboru památkové péče města. Vedle informačních panelů s turistickými okruhy, navigačního systému (směrovek) a vítacích tabulí tak Vimperk získává další elegantní doplněk veřejného prostoru, který reprezentuje historické hodnoty našeho města,“ doplňuje městský architekt Ing. arch René Dlesk, PhD. Stezka byla slavnostně otevřena ve středu 13. 9. 2023 za účasti PhDr. Vladislava Razíma a vedení města. „Pořízení panelů vyšlo na 130.000 Kč a díky dotaci je částečně hrazeno z rozpočtu Jihočeského kraje. Do budoucna bychom chtěli stezku dále rozvíjet a obohatit ji o mobiliář a výhled z bašty na město.

Stezka okolo hradeb je první etapou plánovaného okruhu kolem opevnění. V současné době se připravuje projekt na zpřístupnění bývalé zámecké obory, do které by se vzcházelo v místech, kde se nachází dělostřelecká bašta Haselburg a vycházelo v Pivovarské ulici. Bude to jistě příjemná a zajímavá procházka pro Vimperáky i návštěvníky města,“ uzavírá starostka Jaroslava Martanová.

Bc. Lenka Pechoušková
referent odboru školství,
kultury a cestovního ruchu