Granty 2023: Město Prachatice

Granty 2023: Město Prachatice podpořilo také děti z Prachatic

Projekt s názvem Děti, jdemVen! podpořený v rámci grantové výzvy Města Prachatice se zaměřil na posílení vrstevnických vazeb a komunikačních dovedností neorganizovaných dětí a mládeže z Prachatic a blízkého okolí. Cílem bylo podpořit děti a mladé lidi k aktivnímu trávení volného času, navazování a udržování přátelských vrstevnických vazeb a posílit zájem o pobyt v přírod, dále posílit interakce mezi dětmi z různých rodinných poměrů.

Celkem proběhlo 6 výletů pro děti, které byly zaměřeny jak zábavně, tak poučně, s pohybovými aktivitami. Zúčastnila se cílová skupina dětí a mládeže od 6 do 15 let, z různých socioekonomických poměrů, různých škol, různých částí města Prachatice.

První výlet byl typicky prázdninový a mířil na koupaliště ve Ktiši. Druhý za Laser game byl zaměřen na pohyb, spolupráci dětí, taktiku ve skupině. Výlet na Osuli byl zase typicky prázdninový. Užívali jsme si přírodu, vodu… To samé Matýskova stezka ve Zbytinách, kterou si užily i starší děti. Výlet do Strunkovic byl plný pohybu, vyřádili jsme se také na hřišti a v závěru prázdnin i ve sportovním areálu na Hluboké.

Text a foto: Zuzana Pelikánová