Pozvánka na hudební večer

Představení České asociace životního prostředí
Česká asociace životního prostředí je odborné společenství fyzických a právnických osob, které bylo založeno v Brně dne 24. února 2012 na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.

Sdružení poskytuje obecně prospěšné služby v oblasti zlepšování kvality životního prostředí a ekologického vzdělávání. Za tímto účelem organizuje semináře, přednášky, besedy, výstavy a připravuje další projekty.

Od jejího založení, je hlavní působnost ve Vimperku a okolí. Sídlo má organizace v hotelu Zlatá hvězda. Ačkoliv má asociace celorepublikovou působnost, spolupracuje také s Evropskou a Slovenskou asociací životního prostředí. Naše aktivity chceme realizovat především ve Vimperku a na Šumavě.

V minulém období jsme pořádali prodejní akce, kterých se zúčastnili i místní podnikatelé. Akce byly vedeny formou stánkového prodeje . Proběhlo Klobásobraní, představila se výroba šperků, háčkovaných výrobků a dalšího sortimentu. Kulturní programy pro děti, jsme pořádali ve spolupráci s dětským střediskem ekologické výchovy Šumavous.

V současné době a v budoucnu, chceme nadále pokračovat a rozvíjet :    

▸ doučování žáků 1. stupně ZŠ (1. – 5. ročník )

▸ přednášky, semináře, besedy, koncerty a výstavy na téma : historie, kulturní dědictví, umění, hudba, technika, doprava, turismus, sakrální památky a další, se zaměřením na všechny věkové skupiny. Více na http://vzdelavani.caszp.cz/

Naše letošní činnost bude zahájena hudebním večerem p. Jana TLÁSKALA, spojena s výstavou jeho fotografií a doprovodným slovem.

Vystoupení pod názvem ,, Z MUZIKANTSKÝCH TOULEK“, se bude konat dne 19. října 2023 od 19:00 hod, v Městském kulturním středisku ve Vimperku.

Všichni jste srdečně zváni.

Za Českou asociaci životního prostředí, Vimperk
Marta Marková, Peter Repčík, Anna Hrachovcová