Hledáme koledníky Tříkrálové sbírky 2024

Začátek roku 2024 bude tak jako obvykle u nás v Charitě ve znamení Tříkrálové sbírky. Dobrovolníků nemáme však nikdy dost. Spousty lidí začátkem roku čekají a vyhlížejí koledníčky, kteří jim přináší Boží požehnání. Rádi otvírají své domovy i svá srdce, aby pomohli druhým.

Pokud byste chtěli i Vy být tím, kdo tuto radost bude rozdávat a zároveň tak pomáhat potřebným, velmi rádi Vás v našich řadách přivítáme. Nezáleží na věku, ani na tom odkud jste, důležité je nadšení a chuť pomáhat.

Výtěžek Tříkrálové sbírky je věnován na podporu potřebných sociálních služeb. V roce 2024 chceme podpořit z výtěžku azylový dům pro maminky s dětmi a pečovatelskou službu, pro kterou potřebujeme koupit nové vozidlo.

Odměnou pro Vás bude vědomí, že jste do nového roku vstoupili s dobrým skutkem a také inspirovali mnoho dalších. Na závěr Tříkrálové sbírky bude jako vždy připraveno společné poděkování všem koledníkům a všem dobrovolníkům, kteří pomáhají Tříkrálovou sbírku realizovat.

Pokud byste se k nám chtěli přidat, kontaktujte prosím koordinátorku sbírky, paní Miriam Dohnalovou na tel. čísle: 731 604 434.

Miriam Dohnalová, Dis., a Simona Vidlášová
koordinátorky TKS