Kde je skutečně nebezpečno

Mé pokračující komentáře k dopravní situaci ve Vimperku přináší řadu podnětů, co by se ve Vimperku mělo změnit, nebo čemu by se město a dopravní komise měly věnovat. Včera mi popsal známý dopravní situaci, která dlouhodobě trápí občany v ulici Pivovarská, a to od odbočky k nemocnici dále z Vimperka. Jedná se o starou cestu, která dříve byla jedinou spojnicí Vimperka se Sloupem.

Po levé straně se nachází cca deset rodinných domů. Dále tuto ulici využívají zahrádkáři z různých částí Vimperka, kteří dojedou městskou dopravou k nemocnici a pak dále pokračují pěšky po krajnici silnice.

Město sice postavilo chodník, který vede k až nemocnici, ale na obyvatele ulice Pivovarská žijící nad nemocnicí a poměrně velký počet lidí ze zahrádkářské kolonie se zapomnělo.

Co k bezpečnosti ale určitě nepřispívá je skutečnost, že tuto „zapomenutou“ silnici si vybrali „mladí a neklidní“ a používají ji na RZ-ty, tedy pro rychlostní zkoušky svých nadupaných auťáků, kdy tudy jezdí rychlostí přesahující 100 km/hod. Zřejmě si neuvědomují možné nebezpečí, které vzniká pro chodce, kteří chodí pouze po krajnici silnice do zmíněné zahrádkářské kolonie, ale i pro řidiče vyjíždějící od svých domů. Parametry těchto výjezdů jsou v dané lokalitě komplikované, jelikož se vyjíždí od domů, které jsou postaveny v prudké stráni.

V používání této silnice pro řádění těchto „závodníků“ není žádná ochrana. Nikdy jsem zde neviděl policejní hlídku, která by dbala na dodržování dopravních předpisů. Občané této ulice marně oslovují vedení města o řešení dané situace.

Čistý příjem města z úsekového měření rychlosti činí více něž 15 milionů korun ročně. Jsou to peníze od řidičů, kteří porušili dopravní předpisy. Moje představa je, že takto získané peníze by měly být použity právě na výstavbu chodníků a dalších bezpečnostních prvků ve městě, jako například zpomalovacích retardérů, které by zamezily nezodpovědným řidičům ohrožovat chodce a ostatní řidiče.

Tak zase někdy jindy,

Ing. Milan Pešek
zastupitel města