Popelnice opět podraží

Na posledním pracovním zastupitelstvu se probíral rozpočet města na rok 2024 a jen tak mimochodem, tedy spíš na přímou otázku pana Zdeňka Kutila odpověděla paní starostka, že se popelnice budou opět zdražovat. Vedení města zvažuje zdražení popelnic pro občany cca o 80 Kč.

Ke zdražení svozu odpadu dochází i u právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání a tomuto se v tomto článku chci věnovat. Rada města na zasedání dne 23.10.2023 usnesením č. 1050 odsouhlasila ceny za svoz a odstraňování odpadu pro rok 2024 následovně:

Z tabulek je patrné, že:

 1. Odvoz dvojnásobného množství odpadu (nádoba o objemu 240 litrů) při 26 vývozech
  za rok je pouze o 850 Kč dražší!
 2. Odvoz dvojnásobného množství odpadu (nádoba o objemu 240 litrů) při 52 vývozech za rok je pouze o 1 258 Kč dražší!
 3. Poměr cen u týdenního a 14 denního svozu odpadu:
  a) Nádoba 120 litrů 6 188 Kč/ 4 082 Kč = 1,52
  b) Nádoba 240 litrů 7 228 Kč/4 784 Kč =1,51
  c) Kontejner 27 508 Kč/18 122 Kč = 1,52

U cen viz. body 1. a 2. se může ještě uvažovat o tom, že část ceny tvoří celkový objem nádoby, resp. odpadu a druhou část jeho vlastní odvoz, tedy náklady na dopravu, a tak nějak by se tento cenový nepoměr dal ještě zakamuflovat.

Vyúčtování odpadu u bodu 3. je podle mne zcela diskriminující. Jak je možné, že cena 26 svozů není rovna polovině z ceny 52 svozů. Prostě tam žádné náklady navíc nelze uplatnit. Buď vyvezu odpad každý týden, anebo ob týden, ale nádoby mají pořád stejný objem, trasa odvozu je stejná a i skládkovné je zachováno na stejné úrovni. Když odpad není odvezen, tak za co si město účtuje peníze navíc?

Tedy, když popelnici naplním jednou za 14 dnů, tak mám právo na poloviční cenu, což u nádoby na 120 litrů to má dělat 3 094 Kč, nikoliv 4 082 Kč, a tak je popelnice předražená o 988 Kč. A podobně u ostatních nádob na odpad. Poměr ceny má být přesně „1:2“!

Jak je to možné?

Je to jednoduché. Město si stanovilo, jaký má být zisk z provozu skládky. Když se najdou podnikatelé či občané, kteří se začnou chovat víc ekologicky, nevytvářejí tolika odpadu, řádně ho třídí, tak potom chybí daný objem odpadu a z něj plynoucí poplatky. Proto město zdraží odpad, aby dosáhlo na své peníze. Vývoj je jasný, čím budeme vytvářet méně odpadu a budeme ho více a lépe třídit, tím bude svoz odpadu dražší. Nikoho na městě nezajímá ekologie, v první řadě jde vždy jen o peníze.

Připomenu tabulku cen popelnic v jednotlivých okolních městech z roku 2022, kdy ve Vimperku byla cena popelnice zvýšena na částku 840 Kč za osobu.

K uvedeným poplatkům za popelnice můžu ještě dodat, že jednotlivá města svým občanům poskytují různé úlevy jako například pro:

● děti do tří let
● osoby starší 70 let,
● držitele průkazu ZTP/P
● osoby dlouhodobě nepřítomné v tr. bydlišti (dlouhodobý pobyt v zahraničí, vazba, výkon trestu apod.)

A pak zde máme naše město, které má vlastní skládku, na kterou sváží odpad Městské služby Vimperk, taktéž v majetku města, a to do 1 km vzdálené skládky v Pravětíně. Přes všechny tyto benefity měl a má Vimperk nejdražší poplatky za svoz odpadu a po dvou letech bude opět zdražovat.

Nově chystaná roční cena za polnici pro občany bude okolo 920 Kč/osobu.

Minimum, co město podnikatelům nabízí je 26 svozů odpadu o objemu 120 litrů za rok. Za to si v tomto roce účtovala poplatek ve výši 4 279 Kč a na rok 2024 schválila Rada města částku ve výši 4 939 Kč.

Město tedy meziročně zdražilo poplatek pro podnikatele o 660 Kč.

Paní starostka chce ze Steinbrenerových domů udělat něco takového, jako je Sladovna v Písku. Když už se chceme rovnat s Pískem, kde mimo jiné zastupitelé právě schválili výstavbu plaveckého bazénu za 500 milionů korun, podívejme se, kolik tam platí za popelnice.

Tedy město Písek má 52 svozů jedné popelnice za 3 264 Kč/rok a vimperští podnikatelé platí za poloviční množství svozů (26 svozů/rok) částku ve výši 4 279 Kč, což je o 1 015 Kč více.

Pozn.: Přesný údaj o ceně za 52 svozů nemám k dispozici, ale podle výše uvedených vzorců výpočtu plateb předpokládám částku okolo 6 500 Kč, což by bylo dvakrát více, než se platí v Písku.

Asi je ve Vimperku něco špatně!

Co bude nutit podnikatele či občany vytvářet méně odpadu, když město tyto poplatky nastavuje zcela nekoncepčně? Být šetrnější k životnímu prostředí, potažmo i své kapse se ve Vimperku prostě nevyplácí a produkovat měně odpadu je dokonce sankciováno vyššími poplatky.

Vedení města podnikatele a ani občany nešetří a vysloveně je dře z kůže. Pak se nemůžeme divit, že zde nevznikají žádná nová pracovní místa. Město místo pobídek hází vimperským podnikatelům klacky pod nohy.

Jedná se o další vlnu zdražování, kdy nejprve to bylo nájemné v městských bytech bez adekvátní protislužby, následují poplatky za svoz odpadu. Bude se opět zdražovat vodné a stočné. A obávám se, aby se opět nezvýšily poplatky za domácí mazlíčky.

Přitom se městští pánové a dáma prsí, že jako první v kraji vyhlásili architektonické soutěže na nesmyslné Steinbrenerovy domy a předimenzovanou školku, za které utratí bez mrknutí oka desítky milionů korun, aniž by měli vůbec ponětí, kde vzít peníze na vlastní realizaci těchto projektů.

Krajské volby se blíží a starostka se chce blýsknout, jaká je vizionářka, škoda jen že tyto vize, a já osobně si myslím, že jsou to nesmysly, budeme muset zaplatit my, občané Vimperka. Je mi z toho smutno.

Tak zase někdy jindy,

Ing. Milan Pešek
zastupitel města