Vimperk – Fotokronika Jana Tláskala – leden 2024

Vimperk a Šumava v proměnách, náladách, detailech a občas i překvapeních … tím vším je fotokronika Jana Tláskala  http://obec.sumava.eu/index.php/sumava/131-fotografove/3563-jan-tl

31. ledna:

Ohnivým svítáním se loučil leden před jedenácti lety – roku 2013.

30. ledna:

Obloha nad Boubínem nejednou předvádí pravé zázraky, …

… tyto se zde odehrávaly předposledního lednového dne roku 2016.

29. ledna

Nejvydatnější zima ze vzpomínaných let vládla na Boubíně před deseti lety – roku 2014.

28. ledna:

A opět malé kalendářní boubínské zavzpomínání – zde na 28. leden 2015 …

… a týž den roku 2017.

27. ledna:

Skutečnost, že v lednu zkrátka někdy totálně sleze sníh, není vysloveně nezvyklou.

Zdá se však, že za takovou, což už je přece jen z hlediska zimního uvyknutí náročnější (nepohybujeme-li se zrovna v pohádkovém světě typu Dvanácti měsíčků), budeme patrně časem muset přijmout i lednový rozkvět sedmikrásek. Dnešní příjemně osluněná zahrada jej každopádně takto v přímém přenosu nabídla.

26. ledna:

Zkrátka, jak již zaznělo předevčírem, duhový leden … dnešního rána sice jen v torzu, zato dvojitém.

25. ledna:

Nežli hledět na aktuální zelené, sněhu dokonale prosté výjevy, vypravme se opět do boubínské minulosti, tentokrát o rovných patnáct let nazpět – do roku 2009. Ani tehdy sice nepanovala zcela všude pravá zimní atmosféra, ale někde se přece jen ke slovu na pohled hlásila.

24. ledna:

Leden roku 2024 již bez sebemenších rozpaků můžeme nazývat duhovým, …

… tato další prudká, silným větrem provázená obleva navíc vyčistila krajinu skutečně se vší svědomitostí od bílé barvy, která by naopak touto dobou měla nade všemi převažovat.

23. ledna:

Dvě noci před završením úplňkové fáze (nadejde ve čtvrtek 25. ledna v 18:53) se měsíční kotouč přizdobil celou skvostnou sestavou korón.

22. ledna:

Návrat do třetice je ještě starší – takovouto sněhovou nadílkou …

… se Boubín pyšnil přesně před dvanácti lety – tedy 22. ledna 2012.

Původními dveřmi uzavíratelná rozhledna pak oproti dnešnímu turniketu zákonitě skýtala ve svém přízemí ochranu před případnými vánicemi a sněhovými návějemi.

21. ledna:

V návaznosti na včerejší boubínský záběr pokračujme tímtéž rokem, v němž, jak je vidět, naše hora sbírala zásoby nového sněhu.

20. ledna:

Věrní příznivci fotokroniky bohužel jistě dávno zjistili, že oproti někdejšímu stavu je v současnosti její archiv před loňským kalendářním rokem zpět až k počátku jejího vzniku zcela rozházen, navenek sice vykazuje jakýsi zdánlivý formální pořádek, ale snímky jednotlivých měsíců uvnitř vesměs nesouhlasí, neodpovídají textu, často nenáleží ani danému roku. Tato nemilá situace nastala v okamžiku změny celých šumavských stránek do nové podoby rukou nejmenovaného “ajťáka”, jemuž sice toto poničení fotokroniky jistě nemá být přičítáno k tíži jako snad cílený záměr či zlý úmysl, nicméně stalo se, cosi se mu nepovedlo a on po více než roce bohužel ani navzdory několikeré urgenci majitele stránek nesplnil svůj několikrát opakovaný slib, že celou záležitost uvede do původního pořádku (nebyl ostatně dosud schopen zařadit do archivu ani loňský leden). A tak si připomeňme některé zajímavé, v jádru aktuální situaci podobné archivní snímky touto cestou. Takhle vyhlížel inverzní stav na Boubíně přesně před deseti lety – 20. ledna 2014.

19. ledna:

Včerejší obleva byla skutečně jen krátkým zvratem, mrazík se okamžitě dokázal opět chopit iniciativy, ba našla se místa, …

… na nichž jako by jí prakticky ani na chvilku nepozbyl.

18. ledna:

Nu, je to tady … sníh mizí před očima a leden si připisuje další skvostnou duhu.

17. ledna:

Dojde-li k slibovanému oteplení, bude opět velmi prudkým zvratem.

16. ledna:

Šumavské sjezdovky nemají nouzi o nadšené lyžaře …

… a lyžařky, včetně těch nejmladších.

15. ledna:

Zdá se, že mrazík má stále dostatek nemalých sil, …

… ale je předpovídáno, že již v tomto týdnu opět poleví.

14. ledna:

Hladiny jihočeských rybníků i jiných vodních ploch po slušně promrzlém týdnu hravě v celém rozsahu unesou zapálené bruslaře, kteří si naprosto pochopitelně nedávají uniknout příležitost návratu k pradávné zimně radovánkové tradici našich předků, jež neznala umělá kluziště (viz např. loňský 16. prosinec) či zimní stadiony.

13. ledna:

Trojí fantastická atmosféra …

… jednoho a téhož …

… nefalšovaného lednového dne.

12. ledna:

I kouř z komínů se sklání před krásou mrazivých jiter …

11. ledna:

Tiché pokorné mlčení …

… je tím nejlepším komentářem v okamžicích, kdy příroda čaruje.

10. ledna:

Pouhý výřez z většího záběru by mohl svádět k jakékoli šumavské lokalizaci, …

… jen pasáž ze samotného Vimperka by možná byla hádána (pokud vůbec) jako jedna z posledních.

9. ledna:

Postupné probouzení …

… stále více zlaceného …

… pohádkového zámku …

… oku nikdy nezevšední.

8. ledna:

Ještě nedávno zcela holé vimperské ploty …

… se opět chlubí čerstvou zimní výzdobou.

7. ledna:

Již v průběhu včerejší noci začal vytrvalý déšť pozvolna přecházet v mokré sněžení, jemuž navíc aktuální teplota uchystala podmínky k přežití, takže čtrnáct dní po Štědrém dni procitala první lednová neděle opět v bělostném převleku.

Ten, neustále drobně posilován, tentokrát nejen vydržel po celý den (a zaměstnal nejedny vimperské ruce sněhovým hrablem), …

… ale s příchodem noci se dočkal postupného vyjasňování, neklamné to známky nastupujícího mrazíku. Zatím se tedy zdá, že meteorologické předpovědi docházejí svého naplnění, třebaže příští dny vtom směru vyjeví více.

6. ledna:

Svátek Tří králů nám vesměs propršel či promrholil … připomeňme si jej tedy namísto uplakaných fotoreportáží v duchu tradice lidového betlemářství, zde konkrétně na historicky zatím poměrně mladém vimperském betlému, momentálně k vidění ve výstavních prostorách městské knihovny.

5. ledna:

Jestliže barvy včerejšího dne bylo možno charakterizovat jako nepříslušející lednu, je nutno dodat, že to platilo a zatím stále platí o nižších polohách. Stačí totiž vyběhnout na Boubín a již z jeho úbočí se pokochat zřetelným předělem mezi barvami jara či podzimu a nefalšovaným zimním královstvím.

Vedle celkem bezproblémově udržovaných sněhových zásob dnes ovšem v roli hlavního magnetu výrazně zapůsobila obloha, …

… ladící celou krajinu došeda a především poutající oko téměř magickými obrazci, …

… či přímo přízračnými tvářemi, …

… vykreslovanými do svrchní nebeské pokrývky – ano, jinak se tentokrát vše, co bylo k vidění nad hlavou, nedalo nazvat. Ale byl zde především úzký oranžový pás nad obzorem, …

… a právě on nabídl vrcholné zážitky dnešního výstupu.

Jedině v něm se totiž soustředily jinak neviditelné sluneční paprsky, …

… místy, jako třeba zde nad Roklany, s menší intenzitou, …

… avšak jinde – ponejvíce nad dokonale viditelnými Alpami – s tak neuvěřitelně silným kouzelným působením, …

… že se z toho nádherného vyznění celé krajiny až tajil dech.

Reálný bod mrazu se zase jednou dočkal pocitového zesílení západním větrem o rychlosti 7,1 m/s (25,56 km/h).

Boubín tedy navzdory až nepřirozeným teplotním výkyvům v nižších polohách své jednoznačně zimní vyladění ničím nenarušil, …

… ba na mnoha místech k tomu nabízí zcela čerstvé pohledy na důsledky působení povětrnostních vlivů.

Vše navíc nasvědčuje tomu, že v nejbližších dnech tu zima ještě více upevní svou právoplatnou vládu.

4. ledna:

Tyto barvy a jevy rozhodně nepřísluší lednu, …

… přesto jej provázejí. Buďme však jen rádi, že objem srážek, který spadl zrovna dnešní noci (lijavec o čtvrté ranní bylo možno s klidným svědomím hodnotit jako přívalový), měl charakter pouhé vody. Představa, co by nás čekalo, kdyby se jednalo v tomtéž množství o sníh, vyvolává přinejmenším vzpomínky na loňský první prosinec a jeho následky.

3. ledna:

Současné zvraty v počasí jsou skutečně nejen nevyzpytatelné, ale především překvapivé svou rychlostí.

2. ledna:

Hned druhého dne se sice leden rozpomněl, že je zimním měsícem, …

… avšak mokré sněžení velmi brzy přešlo v pouhý déšť a do večera bylo po jakýchkoli bělostných náznacích.

1. ledna:

Ačkoli letitá tradice novoročních ohňostrojů vstupovala do letošního roku v celostátním měřítku s dalším pádným argumentem v táboře svých odpůrců, dalo se očekávat, že tím nebude umlčena.

A tak i čerstvě narozený rok 2024 přivítala nejen ve Vimperku amatérská produkce skalních příznivců zábavní pyrotechniky.

Ranní Boubín ovšem jako by svým opětovným zanořením do vydatné mlžné clony naznačoval, …

… že báječný slunečný rozhled byl všehovšudy vzácnou včerejší silvestrovskou výjimkou.

Tu a tam se sice v té celkové monotónní šedi zjevil náznak jiného, příznivějšího odstínu, …

… ale pohledy z věže nedávaly v té době již stoupajícímu sluníčku prakticky žádné šance.

Kombinace mírného mrazíku a západního větru o rychlosti 8,7 m/s (31,32 km/h) jen podporovala myšlenku nesetrvávat za daných okolností na rozhledně déle nežli po čas nezbytně nutný k provedení fotodokumentace a obvyklých měření.

Již zmíněné a náhle sílící změny odstínů oblohy však krátce po odchodu začaly naopak vyzývat k návratu, …

… jehož opodstatněnost jen potvrdila následující série postupných protrhávání oné zprvu zdánlivě odolné mlžné čepice.

Podobný scénář se tu ostatně neodehrával zdaleka poprvé.

Vždy s sebou nese báječné zážitky, …

… čemuž nebylo jinak ani dnes.

Nejen tedy loučení se starým rokem, …

… nýbrž i vítání nového získalo na Boubíně krásnou slavnostní atmosféru, …

… plnou barevných variací …

… a úchvatných oblačných scenérií.

Brzy bylo zřejmé, že původní, zcela opačné vyladění krajiny vystřídá přívětivé slunečno, …

… což jistě lze na startu nového roku – obzvláště pak v dnešní nemocné době – vnímat i jako velmi žádoucí symboliku.

Od pořádání oficiálního slavnostního ohňostroje neupustilo ani Město Vimperk, …

… takže následující snímky opět jako každoročně přinášejí možnost posoudit rozdíly mezi amatérsky odpalovanou zábavní pyrotechnikou …

… a promyšleně koncipovanou, k závěru gradující sestavou z rukou profesionála.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Závěrem nezbývá nežli pevně doufat, že nový rok, pakliže nenaplní výše řečenou boubínskou symboliku, tedy nepřinese mnohá žádoucí, ba vytoužená zlepšení, aspoň přinejmenším nebude v řadě ohledů horším nežli jeho předchůdce. Leckomu možná takové přání nezazní dvakrát optimisticky, ale vývoj poslední doby bohužel nejednou vyzývá k realistickým, nikoli přehnaně idealistickým pohledům.