Rozvodem rodina nekončí

Mnoho rodin nyní řeší rozvrat, což přináší zvýšené nároky pro všechny členy rodiny. Nejvíce zranitelné jsou přirozeně děti. Na tyto situace reagoval Portus Prachatice, o.p.s. s prostřednictvím tzv. „asistovaných kontaktů“ v Krizovém centru. Asistované kontakty pomáhají nastolit větší rovnováhu ve vztahu „rodič – dítě“. Pracovník krizového centra je oporou pro rodiče i dítě, a zároveň napomáhá vytvořit neutrální prostředí pro obnovení vztahu.

Díky podpoře Fóra dárců a programu ČSOB pomáhá regionům se nám podařilo vybavit hernu pro děti a hrací koutek. Vytvořili jsme tak bezpečný a hravý prostor, kde se děti a jejich rodiče cítili dobře. Zakoupené stavebnice, hry, stoleček a židličky pro děti a dalšího vybavení byly skvělým odrazovým můstkem pro práci s dětmi a jejich rodiči, kteří navštěvují Krizové centrum – centrum pomoci rodině a dětem. Vybavení herny tak pomáhalo odstranit počáteční obavy dětí a pomohlo rodiči trávit kvalitní a zábavný čas se svým dítětem. Příjemné a bezpečné prostředí podporovalo jejich vztah. I nadále tak můžeme poskytovat kvalitní sociální službu v prostředí příjemném pro děti i rodiče, a pomoci jim tak překonat náročné životní situace a komplikované rodinné vztahy.

Text a foto: Lenka Turková, vedoucí a sociální pracovnice Krizového centra-Centra pomoci rodině a dětem