Workshop šití pro děti

V ZŠ a Montessori škole Prachatice, v Národní ulici 1018 proběhl 10. 4. 2024 workshop šití pro děti, který se uskutečnil pod patronací zdejší Hospodářské komory. V dílně vybavené firmou VAVI a pod vedením paní učitelky Veroniky Veselovské si na prázdniny rozešili kolové sukně a šortky. 

Přes šikovnost dětí jsme nestihli výrobky v jednom dni celé došít, tak jsme je dokončovali 5. 6. 2024.

A teď se vám již můžeme pochlubit hotovými věcmi, které dětem nejenom sluší, ale především z nich máme společnou radost. Škoda, že se ke konci školního roku nemohli z důvodu závěrečných testů fotit všichni.

Za VAVI si přejeme, aby v budoucnu pracovaly některé z nich v naší firmě na různých pozicích, například jako technologové nebo technoložky, koordinátorky nebo koordinátoři, šiči nebo švadleny nebo v digitální přípravě výroby nebo na jakémkoli jiném místě.

Potřebujeme šikovné mladé lidi se vztahem k oděvnímu a textilnímu odvětví. Z tohoto důvodu spolupracujeme s okolními školami, Hospodářskou komorou, s jihočeským vědeckotechnickým parkem a dalšími institucemi. Společně se snažíme navázat na textilní tradici nejenom ve Vimperku, ale i celého kraje, kde měla výroba textilu a oděvů vždy významné a prioritní místo.

Věra Vávrová