Re: Májovka u pošty

Ve svém článku „Májovka u pošty“ uvádí pan Pešek řadu nepřesností a nepravd.

1.  Iniciátorem změny přednosti není současný pan místostarosta Mgr. Zdeněk Kuncl, ale moje maličkost (Bohumil Petrášek). Takže pan místostarosta je obviňován neprávem. Změna byla řádně projednána na dopravní komisi dne 21.9.2021 a doporučeno její zapracování do projektu rekonstrukce „Májovky“. Toto schválila rada města 29.9.2021 usnesením č 874. Prvotní impuls vzešel už z územní studie dokončené v červenci 2017 (za starosty Mgr. Pavla Dvořáka, JIH2012). Toto vše si mohl autor článku dohledat na stránkách města a nespoléhat na agenturu JPP (jedna paní povídala). Při projednávání byla zvažována všechna pro i proti tomuto návrhu. Dovolím si je zopakovat:

PRO:

  • Vozidla jedoucí Sadovou ulicí do kopce by mohla křižovatku projet plynule a nemusel by v kopci zastavovat a znova se do kopce rozjíždět a to při jízdě v obou směrech (ke Hvězdě i k“Suezu“).
  • Stejně plynule by mohla vozidla jedoucí od „Suezu“ odbočovat do Sadové.
  • Vozidla dávající přednost by stála na rovině (jedoucí od „Suezu“) nebo v mírném klesání (jedoucí od hotelu Zlatá Hvězda).
  • Rozjíždění auta je v obou těchto případech daleko jednodušší než rozjíždění do kopce, nemluvě o nižším negativním vlivu na životní prostředí.
  • Dalším možným efektem je to, že řidiči jedoucí do středu města od Čkyně zvolí místo jízdy přes Fišerku a Májovku pohodlnější trasu průtahem s odbočením do Sadové u hotelu Anna.

  PROTI:

  • Řidiči jsou zvyklí na současný stav a proto je potřeba na tuto změnu výrazně upozornit.

  Z tohoto důvodu bylo doporučeno změnu realizovat až s rekonstrukcí „Májovky“.

  2.  Ze Sadové ulice se po změně přednosti nebude muset na hranici křižovatky zastavovat a dávat přednost, ale plynule bude možno jet oběma směry bez brzdění. Retardér jen zpomalí rychlost jízdy. V dané lokalitě se nejedná o klasický retardér, ale o zvýšenou křižovatku. Není mi jasné, co autor myslel větou. „Retardér z druhého směru, tedy do ulice Sadová už vůbec nechápu, to jako aby se z křižovatky vyjíždělo co nejpomaleji?“ Na obousměrné komunikaci jsem nikde neviděl retardér na polovině vozovky. Už vůbec si nedovedu představit technické řešení tohoto unikátu v této křižovatce. Rád se nechám poučit.

  3.  Obnova přechodu pro chodce je samozřejmě součástí schválené projektové dokumentace a přechod pro chodce u pošty v ulici Sadová bude zachován. Stavba ještě není dokončena. Chybí poslední vrstva povrchu komunikace. S kritikou je občas dobré počkat.

  4.  „Perlička nakonec“. To není perlička ale pořádná perla. Pan Pešek zřejmě neví, co znamená značka „STOP“ „Stůj, dej přednost v jízdě! Značka přikazuje řidiči zastavit vozidlo na takovém místě, odkud má do křižovatky náležitý rozhled, a dát přednost v jízdě.“ (vyhláška č. 294/2015 Sb. zákon č. 361/2000 Sb.) Není povinností řidiče zastavit u značky, ale tam kde má do křižovatky náležitý rozhled. Toto platí již dlouhá léta. Učil jsem se to, už když jsem dělal první řidičák v roce 1966.
  Značka „zpomalovací práh“ je značka informativní a umísťuje se co nejblíže k danému místu. Značka bezprostředně označuje umělou nerovnost na vozovce, jejímž účelem je snížení rychlosti jedoucích vozidel.„ (vyhláška č. 294/2015 Sb.) Tedy nejen příčný retardér, ale i vjezd do zvýšené křižovatky, jak je tomu v tomto případě. Stejně je řešena křižovatka ulice 1. máje s ulicí Hřbitovní.

  5.  Ten, podle pana Peška „paskvil“, projektovali lidé s mnohaletou zkušeností s projektováním dopravních staveb. Lidé, kteří na rozdíl od něj ví, co která značka znamená a kde se má umístnit.

  6.  Dopravní komise nemá pravomoci něco povolovat nebo zakazovat. Pouze doporučuje.

   Možná i toto jsou  důvody, proč není pan Pešek v dopravní komisi.

   Změny předností na křižovatkách nejsou nic mimořádného. Dopravní řešení se musí přizpůsobovat reálným poměrům a není možno nechávat vše podle starých zvyklostí. Řidiče je potřeba na změny upozornit zvýrazněním dopravního značení, což se v našem případě děje. Není možné jezdit jen podle zvyku.

   Pozitivem článku je to, že upozornil čtenáře na změnu v dopravním značení a tím pomohl vedení města v informování o této významné změně. Ta bude sice mít význam až pro zprovoznění celé křižovatky, ale je dobré upozorňovat na ni často.

   Děkuji.

   Bohumil Petrášek

   PS: Jen si říkám, zda bych si sedl do taxíku, kdyby za volantem seděl „dopravní vševěd“ pan Pešek.