konopi

Úspěšný dvojitý zásah policistů

Ve čtvrtek 6. září se policistům ze Sušice a z Horažďovic podařilo zajistit rostliny konopí hned ve dvou případech.

V Sušici u mužů ve věku 22 a 25 let, kteří neoprávněně přechovávali pro svoji potřebu dvě tašky listů a čtyři kusy rostlin, v Horažďovicích se podařilo zajistit 40 rostlin, které na pozemku u domu pěstoval teprve osmnáctiletý muž.

Policisté konopí v obou případech zajistili a odeslali ke znaleckému zkoumání. Na základě výsledků provedených rozborů rostlin bude provedena právní kvalifikace činu. Podle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách v Jednotné úmluvě o omamných látkách je konopí zařazeno v Seznamu IV.