Krásy pozdního léta

Nechte se zlákat krásným počasím a objevte nádhery podzimní šumavské přírody. Zavítat můžete nejen na zajímavá místa a dominanty Sušice (Fuferna, Luh, křížová cesta na Andělíček, Svatobor…), ale i na místa, která vám dosud možná zůstala utajena. Jedním z nich může být obnovená původně hornická kaplička na Předních Paštích,  bývalé oblasti těžby zlata a stříbra, nedávno znovu vysvěcená. Cestou k ní -je značená- najdete mnoho zajímavých míst, krásných výhledů na Šumavské velikány i drobné vísky.