Počátky města

Počátky města

Sušici založili rýžovníci, s nějvětší pravděpodobností v odbdobí do 11. století. Již tehdy tu totiž fungovalo pohřebiště na úpatí Svatoboru – v Ráji. O dataci se zasloužil obolos mrtvého v hrobě malého chlapce.
Minci dal razit první český král Vratislav I. Kolem roku 1257 obsadil Sušicko budoucí král Přemysl Otakar II.. V následujících letech nechal u řeky vybudovat nové město. Roku 1273 bylo Sušicko oficiálně připojeno zpět k Českému království a Sušice se stala královským městem. V roce 1322 byly dokončeny hradby, které nechal zbudovat Jan Lucemburský, který o dva roky později potvrdil Sušici výsady královského města. 

Karel IV. ještě vylepšil pozici města tím, že jej zařadil mezi města, která nesmějí být zastavena nebo zcizena koruně. Roku 1356 získala Sušice mílové právo a v roce 1372právo na vybírání mýtného. Karlův nástupce Václav IV. k tomu připojil právo na konání týdenního výročního trhu ve svátek Nanebevzetí Panny Marie.

6.června 1405 pochází list, ve kterém sušičtí slibují věrnost králi a maximální podporu v rámci jeho sporů se šlechtou.

Sušice se stala oporou proti hradům Rabí a Velhartice. Po Práchni převzala některé správní funkce v Prácheňském kraji. Ke staré osadě přibylo město, nově založené při cestě, která vedla k Práchni. Sušicí procházela větev  Zlaté stezky, což přineslo městu další výhody. 

( wikipedie, susice-sumava, dp)