Aby starty měly šťastný cíl

Velký den měla v úterý 18. září Střední odborná škola a Střední odborné učiliště v Sušici. Hned třikrát v jeden den se totiž „stříhala páska“ u dokončených projektů školy v areálu u sídliště Kaštanová. Za přítomnosti mnoha hostů z vedení města, zastupitelů, zástupců ostatních sušických škol, hostů ze školského úřadu, krajského úřad Plzeňského kraje a dalších, bylo do plného provozu oficiálně předáno víceúčelové hřiště, nové kadeřnictví a 39 malometrážních bytů pro seniory.

 

Mezi hosty nechyběla ani senátorka JUDr. Jiřina Rippelová, která se školou spolupracuje mnoho let. Pravidelně se účastní jejích akcí, sleduje a v rámci svých možností a kompetencí podporuje aktivity, které pomáhají sušické střední škole růst.

 

Víceúčelové atletické hřiště s umělým povrchem a tartanovou dráhou doplňuje uzavřený sportovní areál školy, kde tak vzniklo kompletní zázemí pro vyžití sportovců – mohou zde hrát fotbal, nohejbal, volejbal, mají k dispozici běžecké dráhy, tenisové kurty, plážový volejbal ad. Celý prostor slouží především pro potřeby školy, ale využívat jej v době mimo výuku bude moci i veřejnost. Vzhledem k celému zázemí, tu skvělou příležitost k využití například na dlouhodobější soustředění najdou sportovní týmy i organizované pobytové sportovní aktivity. Areál je totiž v těsné blízkosti domova mládeže, kde je možné domluvit ubytování i stravu.

 

Přála bych škole, která se podle mého názoru jako jedna z mála škol tohoto typu intenzivně rozvíjí velmi dobrým směrem, aby se jí dařilo alespoň tak jako dosud, a lépe. Bez rozdílu všem kteří budou využívat sportoviště (a já věřím že jich bude dost, protože podobným komplexním areálem se může pochlubit jen málokdo v okolí), pak přeji aby jejich starty měly vždy šťastný cíl. A to vlastně platí pro celou školu, její vedení, pedagogy i studenty zároveň, i když se nejedná vždy o ‘sportovní disciplíny’. Děkuji vedení školy za to, že ani v době, kdy není lehké sehnat finance na podobné projekty se nevzdalo a je vidět, že odvedlo kus dobré práce.“ řekla senátorka Jiřina Rippelová pro rozhovor www.sumava.eu.

V domově mládeže vznikla i nová provozovna odloučeného pracoviště oboru Kadeřník, která je od úterka otevřena pro veřejnost. Zájem o kadeřnické služby žáků oboru je velký, což dokládá i fakt, že funguje už jako druhé středisko tohoto oboru v Sušici. Navíc kadeřnické služby mohou využívat i senioři, kteří se do objekt domova mládeže co nevidět nastěhují.

 

Ředitel školy Ing. Jaromír Kolář si může připsat na své konto další úspěch – podařilo se mu zrealizovat projekt malometrážních bytů pro seniory. Malých bytů bývá nedostatek, starší lidé nemohou nebo nechtějí platit zbytečně velké byty, navíc často potřebují péči a pozornost, pomoc a služby. To jim škola nabízí, tak říkajíc „vše v jednom“. Ve třech, studenty a žáky neobsazených, patrech domova vzniklo celkem 39 malometrážních bytů pro seniory. Mají kolem 40 metrů čtverečních, vlastní sociální zařízení, jsou vybaveny vestavěnými skříněmi, kuchyňskými sety, jídelními stoly, postelemi a základním nábytkem. Většina z nich má vlastní balkon. Podmínky nájmu těchto bytů jsou totožné s podmínkami nájmů klasických městských bytů. Už nyní jsou obsazena více než dvě patra.

 

„Jsem přesvědčená, že spojení senioři a mládež může docela dobře fungovat. Zejména proto, že soužití dvou tak vzdálených generací na jednom místě s sebou nese pozitivní sociální efekt. Věřím, že ačkoliv se někteří zpočátku obávali možných problémů, ty nenastanou. Naopak si myslím, že škola výrazně pomohla městu s bytovou situací starších občanů. Nápad se seniorskými byty se mi líbil hned od začátku a já musím nejprve poděkovat jak vedení školy, tak vedení města, že jej zrealizovali. Generace našich dříve narozených spoluobčanů si zaslouží odpovídající důstojné prostředí, pohodlí a služby, což jim nyní v tomto místě můžeme nabídnout. V Sušici se vždy snažíme vyjít seniorům vstříc. Že tu máme školu, která může potřebné spektrum služeb právě pro tuto oblast zajistit, považuji za velmi důležité. Kladně to můžeme vidět i z druhé stránky – studenti a žáci školy mohou praktikovat přímo v místě, ať už se jedná o služby kuchyně, sociální péče, nebo právě třeba nového kadeřnictví. A získávání reálné praxe je dnes podmínkou kvalitního vzdělání v učebních oborech. Ostatně, o kvalitě výuky a pedagogické základny svědčí nejen poptávka po službách, ale i ocenění která žáci vozí z nejrůznějších soutěží, ať se jedná o kuchaře, nebo instalatéry. Držím jim palce a těším se na další spolupráci. Když jsem se účastnila zahájení letošního školního roku SOŠ a SOU Sušice, přála jsem škole, pedagogům i dětem, aby se jim celý rok podařil a měli ze své práce radost. Myslím si, že hned na jeho začátku, nás přesvědčili o tom že pro to dělají maximum,“ doplnila Jiřina Rippelová po skončení všech oficialit spojených se slavnostním zahajováním provozu nového hřiště, kadeřnictví i bytů. (red)