Srdečné pozvání z Bavorska: podzimní lesní piknik

„Když se něco slaví blízko hranic, neměli by u toho chybět sousedé,”říká Lukas Laux, vedoucí ekologické výchovy Národního parku Bavorský les. Proto pořadatelé všechny zájemce v neděli 23.9. na slavnost na louce kolem staré lesovny Schachtenhaus ležící vysoko v horách (1150 m n.m.) nedaleko českých hranic, asi 5 kilometrů jižně od Prášil. Akce je nazvaná Podzimní lesní piknik – kromě vzájmného setkání, hudby a tance z obou stran hranic zde půjde i o ochutnání tradičních jídel i piva z regionu.

 

 

Schachtenhaus není místo náhodně vybrané, v pohnutých dějinách česko – německého pohraničí zde našli vyhnaní němečtí obyvatelé útočiště při cestě hraničním hvozdem. Cílem není tyto události vyzdvihovat, ale umožnit na stejném místě vzpomenutí, ale především setkání a pohled do budoucnosti. „Je to místo na kterém mizí jazykové, národnostní rozdíly, jako by tu i čas ztrácel svůj rozměr,“ -) říká k tomu Libor Pospíšil, starosta Prášil. V posledním roce proběhlo mezi sousedícími obcemi Prášily a Lindberg několik setkání, a tohle je samozřejmě ideální příležitost, kdy se nesetkají jen starostové, ale i obyvatelé obcí a okolního regionu, pozvání se tedy netýká jen Prášilských a Lindberských, ale všech milovníků Šumavy a Bavorského lesa.

 

 

Podzimní termín se nabízí především kvůli vyloučení rušení vzácných druhů žijících v lesích obou Národních parků. V okolních lesích žije tetřev hlušec, datlík tříprstý či puštík bělavý či rys ostrovid – na podzim jsou mláďata již odrostlá a případné vyrušení nemá v této době již ničivé následky.

 

 

Schachtenhaus se nyní stane místem setkání „poutníků“ z obou stran hranice- všichni sem dorazí po svých…z různých směrů – z Spiegelhütte, Lindbergu, Buchenau. Cyklistická výprava vyrazí ze Zwieselu. Posledním výchozím místem budou české Prášily, odkud se vyrazí v 10:00, cesta povede po žluté, přes hraniční přechod Gsenget a bude trvat asi 2 hodiny. Na cestu se vydají samozřejmě i starostové sousedících obcí – prášilskému půjde naproti Gerti Menigat z Lindbergu. Česko – německé tlumočení na místě bude zajištěno. Prosíme s sebou oblečení podle počasí, případně pro potěchu ostatních doma upečený koláč či lahev českého piva, které na místě vyměníte za občerstvení bavorské. Návrat zpět může každý naplánovat sám podle vlastních potřeb a chuti se bavit. S případnými dotazy se v češtině obracejte na Správu NP Bavorský les: 602553638.

 

img068