Oživení folklóru na Šumavě

Česká republika je bohatá regiony, v nichž se folklórní tradice udržuje. Svůj folklór, zakořeněný v tradicích a obyčejích, má i Šumava, ač v menší (skromnější) míře. S postupem doby se však v některých oblastech dostal do popředí více, jinde méně. Naše kulturní bohatství je ale třeba podporovat a pracovat na jeho udržení a rozvoji. Na toto téma hovořil s představiteli města a vedením kulturního střediska, a do Sušice na pozvání senátorky JUD. Jiřiny Rippelové přijel, předseda Folklorního sdružení ČR Zdeněk Pšenica.

Bylo by hezké, kdyby se Sušice stala výraznějším aktivním činitelem v oblasti folklóru. Určitě je to zajímavé rozšíření spektra nabídky kulturních aktivit ve městě i okolí, propagace Sušice a této části Šumavy vůbec. Otevřená nabídka spolupráce poskytuje velké možnosti i ze širšího hlediska – poznávání kultury a obyčejů exotických zemí, z nichž soubory do České republiky přijíždějí, je obohacující a určitě má co říci i mladé generaci“ řekla JUDr. Rippelová.

Zdeněk Pšenica objasnil fungování Folklorní sdružení ČR a jeho plány do budoucna i co se týká rozšíření spolupráce na další oblasti a menší města v nich, také do Sušice.

Menší partnerská města s námi spolupracují například v rámci velkých festivalů jako hostitelé jednotlivých koncertů a vystoupení, výměnných pobytů souborů z atraktivních destinací jako Peru, Nový Zéland, Čína, Indie a další. Zajišťujeme mj. účast domácích souborů na festivalech v zahraničí. Svým partnerům poskytujeme veškeré služby co se týká pořadatelských, mediálních, finančních i programových oblastí.“ doplnil Zdeněk Pšenica a dodal, že konkrétní představu o spolupráci se Sušicí už má: „Sušice by mohla být hostitelem některých festivalových dnů v rámci např. jí nejbližšího Mezinárodního folklorního festivalu pořádaného v Klatovech.“ (red)

 

FOS, největší nevládní kulturní sdružení u nás, má v současné době na kontě pořádání desítek domácích a zahraničních festivalů, pěveckých soutěží , multimediální projekty (vzdělávací), vydává CD, publikace, informační a propagační materiály, časopis Folklor. Je garantem zahraniční spolupráce (se 127 zeměmi).