cykliste

Vimperk chce ukázat cyklistům kudy do Strakonic

Před dvěma lety žádalo město Strakonice jako zástupce společenství měst ležících na řece Volyňce Vimperk-Volyně-Strakonice neúspěšně o dotaci na značení a vybavení cyklotrasy podél Volyňky. Letos se o totéž pokusí vimperská radnice.

 

cykliste
“Celkové náklady na značení, odpočívadla, rehabilitační prvky pro protažení a další věci plus projekční práce činí přes dva miliony. Dotace z regionálního operačního programu by měla činit 85 procent. O zbylých patnáct procent by se podělila města, na Vimperk by zbyla částka kolem padesáti tisíc korun,” vyčísluje finanční stránku věci místostarostka Vimperka Jaroslava Martanová.

 

Značená trasa by měla začínat u pramene Volyňky a pokračovat přes Vimperk, Čkyni, Volyni a končit ve Strakonicích. Zatímco od Čkyně až do města dudáků cyklotrasa vede podél řeky Volyňky a už je ke spokojenosti cyklistů využívána, v úseku z Vimperka do Čkyně se navrhovaná trasa od řeky odklání a měla by vést po silnicích III.třídy přes Boubskou, Bořanovice a Bohumilice.

 

V minulosti se uskutečnila vyhledávací studie, která mapovala možnosti, kudy by cyklisté mohli jezdit na trase Vimperk – Čkyně, aniž by byli nuceni využít silnic III.tříd, nebo dokonce frekventovaného tahu I/4, ale mohli jezdit po stezce určené jen jim. “Téhle varianty se tím, že žádáme o dotaci na cyklotrasu, rozhodně nevzdáváme. Kdyby se do budoucna podařila zrealizovat tato cyklostezka, byla by to pro všechny cyklisty určitě vynikající zpráva,” doufá Jaroslava Martanová.

 

(jr)

 


archivní foto: Ladislav Beran