Nejdražší silnice Plzeňského kraje

Plzeňský kraj staví obchvat Plzně západní městský okruh. První etapa obchvatu, nejdražší silnice Plzeňského kraje za jeho dvanáctiletou historii, přijde skoro na miliardu korun. Má být hotová v červnu 2014, po celém okruhu by pak mohli řidiči jezdit o tři roky později. Dlouhé roky plánovaná objízdná trasa umožní řidičům z Klatovska dostat se na sever na Karlovarsko a Mostecko a obslouží také průmyslovou zónu Borská pole.

mapa-okruh

 

slvnvykop

Slavnostní výkop městského silničního okruhu. Zleva: primátor Plzně Martin Baxa, jeho náměstek Petr Rund, hejtman Milan Chovanec, jeho 1.náměstek Jaroslav Bauer a náměstek Ivo Grüner.

 

Výstavba západního městského okruhu je jedna z nejrozsáhlejších a finančně nejnákladnějších silničních staveb za poslední dobu. Její realizace vyjde i s přeložkami sítí na necelou 1 miliardu, přičemž Plzeňský kraj bude hradit přibližně tři čtvrtiny celkové ceny. Využije k tomu z části i dotace z evropských fondů, konkrétně z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.

 

První etapa výstavby, která bude v krátké době zahájena, bude zahrnovat úsek od Domažlické ulice přes Vejprnické údolí až k Chebské ulici (výpadovka na Křimice). Celková délka tohoto prvního úseku je asi 2 100 m.

hejtmanstavba

„Každý Plzeňan ví, že Plzeň obchvat potřebuje. Není to problém jenom města Plzně, ale i celého kraje, kdy sem lidé dojíždějí z okolních okresů za prací. Dnes se zahájila první etapa výstavby a my musíme během krátké doby řešit i etapu druhou, aby to byla stavba celistvá a plně funkční. Pokud se povede v příštím plánovacím období Evropské unie dostat finanční prostředky na silnice, mohli by po celém okruhu občané jezdit už v roce 2017,“ odhaduje hejtman PK Milan Chovanec.

 „Bude zde vybudována dvouproudá komunikace s tím, že v budoucnu ji bude možné rozšířit na silnici čtyřproudou. Součástí stavby bude také 300 metrů dlouhý silniční most,“ říká 1. náměstek hejtmana Plzeňského kraje Jaroslav Bauer.

 

Celkové náklady stavebních prací městského silničního okruhu jsou 810 milionů korun včetně DPH. Z toho 586 milionů hradí Plzeňský kraj prostřednictvím Správy a údržby silnic Plzeňského kraje (SÚSPK), dalších 224 milionů hradí město Plzeň. SÚSPK pro svoji část finančních prostředků získala dotaci z Regionálního operačního programu (ROP) NUTS II Jihozápad. V dubnu 2012 byla uzavřená smlouva o podmínkách poskytnutí dotace, dotace dle této smlouvy se poskytuje ve výši 85 % z celkových nákladů projektu, maximálně však v celkové výši do 550 milionů korun.

 

„Pro Plzeň je západní okruh zásadní silniční stavbou. Jde v ní o spojení Borských polí se Severním Předměstím. Právě nyní vedeme diskusi o realizaci její druhé části, která vede dál z Křimic kolem Radčic až na Lochotín. Jednání je nutné urychlit, protože stavba má smysl pouze jako celek,“ doplňuje náměstek primátora města Plzně pro oblast technickou Petr Rund.

 

Západní městský okruh je i přes svoji finanční náročnost pochopitelně jen jednou z mnoha silničních staveb realizovaných Plzeňským krajem. „V uplynulých čtyřech letech kraj investoval do výstavby a údržby silnic rekordní částky. 2,7 miliardy korun z evropských dotací a 1,3 miliardy ze svého rozpočtu,“ připomíná náměstek Jaroslav Bauer.

Vybraným dodavatelem stavby západního okruhu je Sdružení Domažlická – Křimická. To se skládá ze stavebních společností BERGER BOHEMIA a. s., Metrostav a.s., STRABAG a. s. a EURO-VIA CS, a. s., vedoucí sdružení je BERGER BOHEMIA a. s . (tz, pk)