Omezení provozu klatovské nemocnice

Vedení klatovské nemocnice zveřejnilo informace o částečném omezení provozu zařízení v průběhu stěhování. To bude probíhat od 1. do 19. října. Jak se omezení odrazí na samotném chodu nemocnice?

Provoz všech oddělení zůstane zachován beze změn, omezena nebude ani ambulantní činnost. K částečným omezením dojde v hospitalizaci a operativě.

Obavy nemusejí mít nastávající maminky – porodnice bude plynule fungovat i v případě nutnosti operačního zákroku.

Pacienti u kterých nebude předpoklad akutního operačního výkonu budou od 3. do 10. října přijímáni jen s minimálním omezením

Akutní operační zákroky budou zajišťovat okolní nemocnice – oční klinika FN Plzeň, nemocnice Plzeň, Domažlice, Sušice – podle vzdálenosti k nejbližší nemocnici a podle závažnosti případu. Pacienti, kteří se v akutním stavu dopraví do nemocnice sami, budou ošetřeni bez jakéhokoliv omezení a v případě nutnosti hospitalizace budou po předchozí domluvě mezi lékaři transportováni ZZS nebo DZS do okolních nemocnic (Plzeň, Domažlice, Sušice).

Po dobu stěhování dojde i k omezení příjmů k hospitalizaci – v této době nebudou objednáváni pacienti k plánovaným příjmům k vyšetření a k léčbě na všechny obory.

Plánovaná operativa bude úplně zastavena od 3. do 15. října 2012.

o Znovuobnovení plánovaných operací na chirurgii, ortopedii a ORL – od 15. 10. 2012

o Znovuobnovení plánovaných operací na gynekologii – od 18. 10. 2012

o Znovuobnovení plánovaných očních operací od 23. 10. 2012

V případě nejasností je možné k dotazům využít telefonického nebo elektronického kontaktu nemocnice.(tz)

Vedení klatovské nemocnice zveřejnilo informace o částečném omezení provozu zařízen v průběhu stěhováni. To bude probíhat od 1. do 19. října. Jak se omezení odrazí na samotném chodu nemocnice?

Provoz všech oddělení zůstane zachován beze změn, omezena nebude ani ambulantní činnost. K částečným omezením dojde v hospitalizaci a operativě.

 

Obavy nemusejí mít nastávající maminky – porodnice bude plynule fungovat i v případě nutnosti operačního zákroku.

 

Pacienti u kterých nebude předpoklad akutního operačního výkonu budou od 3. do 10. října přijímáni jen s minimálním omezením

 

Akutní operační zákroky budou zajišťovat okolní nemocnice – oční klinika FN Plzeň, nemocnice Plzeň, Domažlice, Sušice – podle vzdálenosti k nejbližší nemocnici a podle závažnosti případu. Pacienti, kteří se v akutním stavu dopraví do nemocnice sami, budou ošetřeni bez jakéhokoliv omezení a v případě nutnosti hospitalizace budou po předchozí domluvě mezi lékaři transportováni ZZS nebo DZS do okolních nemocnic (Plzeň, Domažlice, Sušice).

 

Po dobu stěhování dojde i k omezení příjmů k hospitalizaci – v této době nebudou objednáváni pacienti k plánovaným příjmům k vyšetření a k léčbě na všechny obory.

 

Plánovaná operativa bude úplně zastavena od 3. do 15. října 2012.

o Znovuobnovení plánovaných operací na chirurgii, ortopedii a ORL – od 15. 10. 2012

o Znovuobnovení plánovaných operací na gynekologii – od 18. 10. 2012

o Znovuobnovení plánovaných očních operací od 23. 10. 2012

 

V případě nejasností je možné k dotazům využít telefonického nebo elektronického kontaktu nemocnice.(tz)