Jsou lidé ve své podstatě zlí nebo dobří?

     MALÁ TAJEMSTVÍ ŽIVOTA MONIKY CHOMOVÉ: Jsem vděčná za možnost setkávání se s Vámi čtenáři na těchto stránkách. Budu se s vámi dělit o poznání tajemství a zázraky lidského těla, mysli a vztahů k věcem, které s námi sdílejí společný čas a prostor .

     V mysli každého dítěte nastává období, kdy se začnou rojit tisíce otázek: proč, jak, kdy? Některé otázky jsou dříve nebo později zodpovězeny, některé zůstanou viset v podvědomí a občas na nás zaútočí.. Jedna z těchto myšlenek často trápila mou hlavu, hlavně v době mé puberty a studené války mi připadalo, že lidstvo je veskrze zlé a zkažené a jediným cílem je navzájem si škodit. Také v okolí, ve vztazích mezi lidmi bylo vidět spousty nepřátelství, takže jsem postupně nabývala přesvědčení, že platí zákon silnějšího, drzejšího a prolhanějšího. Jako třináctileté dívce mi z toho bylo velmi smutno a špatně, už proto, že mé vnímání bylo citlivější a rozšířenější, než je běžné. Naštěstí se mi v pravý čas dostal do ruky časopis, kde jako zajímavost vysvětlovali funkci detektoru lži. Detektor lži – polygraf je nástroj, který změří a zaznamená několik fyziologických odezev- například krevní tlak, puls, rytmus dechu, tělesnou teplotu a pokles vodivosti kůže, zatímco je testovaný objekt tázán a odpovídá na sérii otázek. Nepravdivé odpovědi budou produkovat výrazné odchylky v měření. Detektor lži změří poplachové reakce – fyziologické změny přivozené sympatickým nervovým systémem během výslechu.
Co to znamená? Jednu velmi podstatnou věc !
     Tímto je naprosto jasně dokázané, že my, lidské bytosti, jsme ve své podstatě stvořeni žít v pravdě, že jakákoli lež, vědomá manipulace, či zlomyslnost není naší pravou tváří, že pokud vědomě lžeme, naše buňky, náš nervový systém spouští poplachovou reakci, protože se děje něco NEPŘIROZENÉHO! Zároveň mě to hned na počátku mé puberty přivedlo k poznání, že tělo NELŽE, že nám buňky sdělují pravdu a že stojí zato jim naslouchat. Tento objev způsobil, že se mi velmi ulevilo, nicméně otevřelo další otázky, na které je potřeba hledat odpovědi.

Monika CHOMOVÁ