petice

Oběti útoku sepsaly petici “Za bezpečné město”

Přepadení v areálu Autocentra Presl (více zde) s sebou přineslo několik reakcí. Na atak zareagovalo vedení města Vimperk a ve středu 3.10. od 17 hodin uspořádá v sále MěKS setkání s občany “Za bezpečné město (více zde).

 

Dalším krokem pak je, jak napadení manželé Preslovi avizovali, vytvoření petice odpovědným orgánům, aby došlo k pocitu většího bezpečí občanů ve městě Vimperku. Dle jejich názoru je situace neúnosná a vyzývají spoluobyvatele k podpisu petice. Petiční archy budou k dispozici zájemcům k podpisu rovněž na středečním veřejném setkání v sále MěKS. Vimperk.eu přináší znění petice už nyní.

 

(jr)

 

 

 

PETICE „Za bezpečné město”

 

Datum: 1/10/2012

 

Adresáti petice: Orgány místně příslušné městské a státní správy, tj. Policie ČR, Okresní státní zastupitelství Prachatice, Okresní soud Prachatice a Zastupitelstvo města Vimperk jako orgán místní samosprávy.

 

V souladu s Listinou základních lidských práv a svobod, jako součástí ústavního pořádku České republiky, podle článku 18 o právu petičním, se my, níže podepsaní občané města Vimperk, obracíme na výše uvedené orgány místně příslušné městské a státní správy s žádostí o důsledné hájení základních lidských práv jako je lidská důstojnost a osobní čest u všech občanů, kteří dodržují základní pravidla lidského soužití.

 

Již nelze zavírat oči před problematikou „nepřizpůsobivých”. Laxní přístup k tomuto problému pouze zvyšuje napětí ve společnosti a posiluje extrémistická hnutí, která jak vidno jako jediná na „nepřizpůsobivé” platí.

 

Chceme zaměřit Vaši pozornost na následující „prohlášení”:

 

„My občané města Vimperk jsme zděšeni a otřeseni”

 

Rozrůstá se zde menšina „nepřizpůsobivých” nepracujících občanů, která se začíná rozpínat po celém našem městě. Především okupuje centrum města, park a přilehlé okolí.
Drzost a agresivita jejich chování rapidně roste a sužuje místní obyvatele.
Množí se krádeže, vloupání a násilná přepadení!

 

Necítíme se v našem městě bezpečně!

 

Je nanejvýš nutné posílit postavení policistů a městských strážníků tak, aby mohli
(a chtěli), resp. museli, co nejúčinněji zasahovat proti očividnému porušování zákonů – a naopak se sami nemuseli obávat příp. neoprávněného a nesprávného postihu či
perzekuce ze strany svých nadřízených pro údajnou „nepřiměřenost” zásahu, postupu aj., či
pro údajný rasový motiv jejich konání.
Jsme přesvědčeni, že stávající právní předpisy (zejm. Trestní zákoník, trestní řád,
přestupkový zákon, správní řád aj.) tento postup a přístup nejen umožňují, ale dokonce
přikazují.

 

Žádáme řešení! Co uděláte pro bezpečí a klid občanů?

 

Připojením svého podpisu na petiční arch občané vyjadřují svoje souhlasné stanovisko s touto peticí.

 

 

 

ANKETA VIMPERK.EU z 30.9.:

 

{acepolls 4}