Synagoga se brzy otevře veřejnosti

Tak je tu říjen 2012, jehož konec znamená pro synagogu finále stavební rekonstrukce!

Kdo využil prvního dne otevřených dveří o pouti, mohl si prohlédnout prostory před dokončením, další den otevřených dveří chystáme nejspíše na začátek listopadu. V současné době je hotova fasáda, dokončuje se oplocení, úpravy dvora, freska a nápisy v hlavním sále, podlaha hlavního sálu a obložení schodů do modlitebny, zábradlí empory a konečně oddělení modlitebny.

Vítězné studio H3T architekti přišlo se zajímavými nápady, jenže naše synagoga nemá tolik finančních prostředků, snažíme se udělat interiéry architektonicky co nejčistší a krásné i tak. V hlavním sále byl ještě objeven další nápis, restaurátoři se tedy vrátí; ve výrobě je okénko nad bývalým oltářem. Řeší se dvůr, opět se snažíme o co nejprostší pojetí, zachování působivosti, kterou má budova sama.

Koncem října či začátkem listopadu se přijďte podívat, jak se to podařilo.

Za všechny zúčastněné Jindra Bromová