Poděkování

PODĚKOVÁNÍ VLADIMÍRA VÁCHY: Chci poděkovat panu starostovi a příslušným odborům města za rychlé svolání jednání k řešení dopravní situace v ulici Pivovarská, které jsem připomínkoval na jednání “Za bezpečné město”. Projektantem byla předložena studie, jak situaci řešit. Pokud proběhne úspěšné jednání s majiteli pozemků, úprava bude reálná v roce 2014.

 

 

Vladimír VÁCHA