etapy1

Radnice kvůli bazénu doufá v dotaci

Těžkou hlavu budou mít vimperští zastupitelé, pokud se v únoru či březnu dozví, že dotace z evropských fondů na výstavbu areálu vodních sportů ve Vimperku nebyla přiklepnuta. Protože jak přiznává místostarostka Jaroslava Martanová, pravděpodobnost, že vimperské koupaliště bez nezbytných oprav dostane od hygieniků opět výjimku na provoz, není vysoká, spíše velice malá. Pak stojí před vedením města otázka, co dále s dosavadním letním areálem. A zda vůbec v letní sezoně přivítá vodomilné návštěvníky.

 

 

„Museli bychom si říci, jakým směrem se ubírat. Jestli budeme opět žádat o peníze v dalších dotačních programech, nebo se rozhodneme pro jinou variantu. Například buď opravit stávajíci bazénové vany, jak také zaznělo při diskuzích nedávno, či začít budovat nový areál postupně ze svého rozpočtu. V žádném případě ale nelze držet více variant, musíme se pro jednu rozhodnout,” má jasno Jaroslava Martanová. Proto by chtěla, aby už si zastupitelé přes zimu připravili možné postupy pro případ neschválení žádosti o dotaci.

 

 

Vedení města chce realizovat za pomoci dotací první etapu areálu vodních sportů, která zahrnuje především výstavbu nového venkovního bazénu. Ten by se pak měl v dalších etapách zakrýt. Autor projektu areálu Ing. Pavel Lejsek vyčíslil náklady pro tuto část výstavby na 33 milionů včetně DPH. Pokud by se Vimperk zařadil mezi úspěšné uchazeče o dotační peníze, obdržel by více než dvě třetiny z této sumy. Ale až dodatečně. Proto zastupitelé schválili téměř jednomyslně bankovní úvěr na předfinancování projektu do maximální výše 33 milionů. Nyní vimperská radnice zpracovává přihlášku do regionálního operačního programu. Uzávěrka je stanovena na páteční poledne 9.listopadu.

 

 

„Neumím říci, jakou šanci na přidělení peněz máme,” říká starosta města Bohumil Petrášek. Evropské peníze na jihozápadě Čech obhospodařuje Regionální operační program Jihozápad. Při vyhlášení výzvy na výstavbu či rekonstrukci turistických cest a sportovně rekreačních zařízení sloužící k podpoře cestovního ruchu, kam se hlásí i Vimperk se svým areálem vodních sportů, nabízel sto čtyřicet milionů. Podle informací zveřejněných na inetrnetových stránkách ROP Jihozápad došlo k navýšení alokované sumy o dalších dvacet milionů. Vimperk by si tedy přál získat více než jednu osminu z rozdělované částky. Zveřejnění úspěšných žadatelů je plánováno na únor nebo březen.

 

 

Josef RYCHTÁŘ

 

Snímky poskytlo Město Vimperk

 

etapy1etapy