Šumava by měla být prostorem nových příležitostí

NÁZOR ANTONÍNA SCHUBERTA: Politické tanečky ministra financí Kalouska jsou tentokrát nejspíše určeny voličům Strany zelených. Jak jinak si vysvětlit sdělení pana ministra, že národní park na Šumavě není a nesmí být ekonomickým prostorem. Jde buď o hrubou neznalost, nebo populismus. Všude ve vyspělém světě je totiž značka národního parku symbiózou ochrany přírody, příležitosti pro kvalitní služby a možnost rekreace. Přesně takovou symbiózu nám politici před 21 lety slibovali.

 

 

Tento stát tehdy měl na Šumavě prioritu a vyřknul A, ale ani za více jak dvě desetiletí se nevypořádal s tím, co to pomyslné A znamená, natož aby byl schopen věnovat se kvalitně, odpovědně a koncepčně tomu, co by mělo logicky po vyřčeném A následovat. Zakládající plány a sliby nikdy nikdo nesplnil a Šumava se stala vším, jenom ne tím, čím se stát měla, mohla, či na co měla přírodní a lidský potenciál.

 

 

Panu Kalouskovi dle zmíněného článku leží na srdci kvalitní péče o přírodní prostředí Šumavy s tím, že ekonomika nemá na Šumavě místo, protože taková je státní priorita. Možná tomu máme rozumět tak, že se stát, prostřednictvím pana ministra financí, chystá potřeby území plně zajistit ze státního rozpočtu. Sice to trochu zapáchá socialismem, ale konec konců, Šumava byla i pevnou hrází míru a socialismu, tak nač ty rozpaky. Já si jenom myslím, že je to škoda. Bral bych raději Šumavu jako prostor nových příležitostí, jak je tomu kupříkladu na západ od Šumavy. Tam se rozkládá bavorský národní park, který je nejen ukázkovým prostorem realizace nových příležitostí, ale je místem naplňování společných cílů státu, správy parku, obcí, obyvatel a návštěvníků. Tamní park není pouhým ekonomickým prostorem, je přímo hlavním ekonomickým motorem oblasti. Pan ministr Kalousek neumí švédské služby za rumunské daně. Jsem rád, že díky panu minstru Kalouskovi už Šumava nebude muset být příkladem, že to tak jde.

 

 

Ing. Antonín Schubert,
předseda Svazu obcí NPŠ