Podivná ultimáta evropských ochránců přírody

NÁZOR ANTONÍNA SCHUBERTA: Vyjádření k tiskové zprávě Hnutí Duha – „Ministr Chalupa se musí rozhodnout – buď začne chránit přírodu, nebo Šumava přestane být národním parkem”. (vyjádření Jaromíra Bláhy z Hnutí Duha zde)

 

Jako starosta Modravy si odpustím reakci na tiskovou zprávu, která je plná citací vytržených z kontextu a polopravd. Ale je mou povinností, jako předsedy Svazu obcí Národního parku, uvést některé skutečnosti na pravou míru.

 

Mezinárodní unie na ochranu přírody (IUCN) je mezinárodní nevládní organizace, která ze své podstaty usiluje o co nejpřísnější ochranu přírody na co největším území planety. Stesky IUCN po velikosti bezzásahového území v NP Šumava jsou bez zvážení celkové velikosti parku zcela účelové. Pravda je taková, že dnešní bezzásahová zóna v Národním parku Šumava má rozlohu větší, než bezzásahová zóna Národního parku Bavorský les. Je s podivem, že na našeho bavorského souseda nikdo ve věci zvětšování bezzásahové zóny netlačí. Možnou příčinou je neobvykle velká celková rozloha šumavského parku. Nikde však není psáno, že tato rozloha nás zavazuje k určitému datu udělat z téměř třikrát většího území, než je celý bavorský park, divočinu. Na druhou stranu nikdo, ani šumavské obce, neříkají, že v průběhu 50 až 100 let na takto velkém území divočina nebude. Stávající velikost Národního parku Šumava tak odkazuje především k potenciálu, který snad naplníme v souladu se zdravým rozumem.

 

Světová organizace IUCN chce po naší zemi takový národní park, že by svou rozlohou patřil mezi obry v centrální Evropě. Co však už neřeší, jsou obří náklady s tím spojené a fakt, že naše republika nemá rozlohu Německa nebo Polska. S určitým odstupem lze jejich požadavek klasifikovat jako bezohledný, protože nebere ohled na velikost našeho území a finanční možnosti našeho rozpočtu. Nebo se ze strany IUCN jedná o doporučení, které svůj téměř výhrůžný tón získalo účelově v interpretaci Hnutí Duha. Ať už je příčina takové rétoriky kdekoliv, ultimativní přístup otázku Šumavy dopředu neposune.

 

Věřím, že nejen pan ministr Chalupa, ale i vláda a Parlament budou o Šumavě rozhodovat s plnou odpovědností v zájmu České republiky a většinového názoru jejích občanů.

 

 

Ing. Antonín Schubert,
předseda SONPŠ