Zakleté schody

POSTŘEH KARLA BERÁNKA: Na velmi zajímavé schody mne upozornila obyvatelka domu č. 468 v ulici SNP. Jsou zajímavé tím, že nepatří do majetku města, ale družstva. Chodník kolem je městský, ale schody opravdu ne.

 

Jejich stav je velmi špatný a chodit po nich se dá jen s velikou opatrností. Nakonec máte sami možnost vidět, jak pomalu chátrají. Už zde bylo několik úrazů, zvláště u starších obyvatel (zlomená ruka). Věc se má tak, že chodník kolem domu je v zimě udržován, schody však nikoliv. Připadá vám tento stav absurdní? Mně rozhodně ano, ale co nás vlastně ještě může překvapit… Hovoříme sice jedním jazykem, ale domluvit se neumíme.

 

Nebudu se odvolávat na nedostatek zastupitelů v okolí. Dostalo se mně výtky na předminulém zastupitelstvu, že se o ně pořád otírám. Tentokrát ale těžko pomohou. Chápu město, že se nejedná o jejich majetek, proto se jich schody netýkají. Přesto by ale mohli zatlačit na majitele, aby je nechal opravit. Hrozí, a to velmi akutně, že zde dojde k daleko horším úrazům. Teprve pak se patrně začne jednat, až si tu někdo způsobí těžké zranění, nebo…ale raději ani nedomyslet.

 

Své informace, které teď zveřejňuji, jsem získal od obyvatelky výše zmíněného domu, které se nelíbí současný stav schodů. Jak sama poznamenala, v zimě po schodech bude chůze o život. Naprosto souhlasím.

 

Karel BERÁNEK

 

{gallery}vimperk/2012/listopad2012/schody/{/gallery}