Zalekla se ČSSD programu Jihočechů 2012?

NÁZOR LUBOŠE PRŮŠI: K razantním změnám, které do krajského vládnutí chtěli přinést Jihočeši 2012, se ČSSD pod vedením Jiřího Zimoly neodhodlala. Odmítla nabídku na vytvoření protikorupční nekomunistické koalice s Jihočechy 2012 a KDU-ČSL a domluvila se na koaliční spolupráci s KSČM. Jiří Zimola se tak do historie zapíše jako hejtman, který po 23 letech od Sametové revoluce vrátil vládu nad Jihočeským krajem do rukou komunistů. Toto rozhodnutí dle sdělení Jiřího Zimoly v pondělí potvrdil Krajský výkonný výbor ČSSD a klub zastupitelů ČSSD Jihočeského kraje.

 

Snahou ČSSD nepochybně bude hledat si všemožné alibi pro uzavření koalice s KSČM. Počínaje dohodou o společném postupu tří volebních uskupením TOP/STAN, KDU-ČSL a Jihočechů 2012, příp. příliš velkými požadavky Jihočechů 2012 a jejich partnerů na zastoupení v radě kraje nebo nejistou podporou návrhům ČSSD při zaujímání stanovisek kraje k celostátním tématům. Všechna tato tvrzení jsou pouze účelová a nesmyslná. Pro uzavření rozumné a smysluplné dohody jsme na naší straně učinili vše.
1. Pro odblokování povolebních jednání jsme přistoupili na požadavek ČSSD a dohodli se s našimi partnery z tzv. trojdohody, že jednání s ČSSD povedeme každý samostatně.
2. Po odmítnutí ČSSD účasti TOP 09/STAN v utvářené krajské koalici, připustila TOP/STAN izolované jednání KDU-ČSL a Jihočechů 2012 o vytvoření koalice s ČSSD s tím, že se na takto vzniklé koalici podílet nebude.
3. Při jednání o našem zastoupení v koalici jsme požadovali tři místa v radě pro Jihočechy 2012 a jedno pro KDU-ČSL, tedy celkem čtyři, oproti sedmi zástupcům ČSSD, kteří by tak v jedenáctičlenné radě měli jasnou většinu 7 : 4. Pro připomenutí – ODS měla v minulém volebním období také čtyři místa v radě.
4. Pro jednotný postoj kraje v celostátních otázkách jsme ČSSD navrhovali smluvní úpravu mechanismu, jak dojít v těchto otázkách k dohodě.

 

Spíše to tedy vypadá, že se Jiří Zimola a jeho kolegové z ČSSD zalekli propracovaných programových tezí dohody, které směřovaly k zavedení průhlednosti a pořádku na krajském úřadě a dali přednost pohodlnému nekomplikovanému vládnutí s komunisty pojištěnému předáním kontrolního výboru do rukou ODS. To byla další, možná nechtěně sdělená informace, která zazněla při posledním jednání ČSSD s Jihočechy 2012 a KDU-ČSL v pondělí dopoledne: že na nejdůležitější kontrolní pozici uvolněného předsedy kontrolního výboru počítá ČSSD se zástupcem ODS. Současně zástupci ČSSD odmítli jednat o tom, s jakou rolí počítají pro KSČM. Z toho zástupci Jihočechů pověření vyjednáváním (Vondrys, Průša, Hroch) usuzují, že koalice s KSČM již byla dohodnuta a vyjednavači ČSSD jen „statečně” dvě hodiny předstírali, že jejich zájem o koalici s KDU-ČSL a Jihočechy 2012 stále trvá. Nabízí se otázka: Mysleli uzavření koaliční dohody s KDU-ČSL a Jihočechy zástupci ČSSD někdy vážně?

 

V krajské „vládě” tak oproti minulému volebnímu období vlastně dojde jen k drobné rošádě, kdy roli koaličního partnera hrála ODS a roli krotké a přátelsky nakloněné opozice právě KSČM. Obě tyto strany si role jen prohodí a „pohodlné vládnutí” Jiřího Zimoly může pokračovat. Až na to, že oproti minulému volebnímu období tentokrát bude v zastupitelstvu velmi silná opozice Jihočechů 2012, KDU-ČSL a TOP 09/STAN, která bude kroky krajské vlády pečlivě hlídat a kontrolovat.
Jihočeši 2012 ve svých personálních požadavcích při jednání s ČSSD sledovali především možnost garantovat osobně plnění svého progresivního programu, přitom však v průběhu jednání činili i ústupky. Původně požadovali resort dopravy, investic, veřejných zakázek, rozvoje a evropských dotací, který v předchozím období ovládala ODS (po většinu období prostřednictvím tehdejšího prvního náměstka hejtmana Martina Kuby). Tento resort smutně „proslul” podezřelým rozdělováním zakázek a podezřením z podílu na netransparentním nakládání s dotacemi Regionálního operačního programu Jihozápad. Poté, co Jihočechům 2012 ČSSD oznámila, že tento rezort je pro ČSSD stěžejní a její vyjednavači jej požadují pro svého zástupce, ucházeli se Jihočeši o rezort financí a majetku, který dle sdělení zástupců ČSSD byl volný a mohl být předmětem dalšího vyjednávání. Dále měli Jihočeši 2012 zájem o resort rozvoje venkova a KDU-ČSL se měla ujmout kultury a školství. Na všechny pozice byli navrhováni zkušení odborníci (Průša, Hroch, Talíř). Tyto tři uvolněné radní pak měl za Jihočechy doplnit jako neuvolněný radní Jan Samohýl z partnerského hnutí Jihočechů Občané pro Budějovice.

 

Sociální demokracie s tímto uspořádáním, které jí v radě kraje zaručovalo sedm míst, z toho čtyři uvolněná, na jednáních souhlasila a vyjádřila se. ČSSD se vyjádřila, že s naším programem nemá problém a naše personální požadavky nepovažuje za přehnané. Nakonec však dala přednost zcela jinému uspořádání krajské vlády. Vypadá to, že při tvorbě koalice nakonec zvítězily zákulisní dohody a celostátní politické zájmy nad snahou o dynamický rozvoj Jihočeského kraje a o řešení důležitých problémů kraje. Jednání s Jihočechy 2012, KDU-ČSL a TOP 09/STAN podle všeho měla sloužit jen jako zástěrka nebo kamufláž, než bude od počátku připravovaná a z pozadí ‚tlačená’ koalice ČSSD-KSČM zralá ke schválení a uzavření.

 

Trojdohoda Jihočechů 2012, KDU-ČSL a TOP 09/STAN o společném povolebním vyjednávání bude zřejmě transformována v dohodu o povolební opoziční spolupráci. Za účelem stanovení dalšího postupu se zástupci stran sejdou již ve čtvrtek, ještě před ustavujícím zasedáním zastupitelstva kraje. Všechny tři strany budou v opoziční roli pracovat v rámci možností na prosazení společného programu (společné priority JIH 12, KDU-ČSL a TOP 09/STAN viz příloha, podrobný program Jihočechů 2012 zde), na němž se při uzavření dohody domluvily a který pravděpodobně ČSSD vyděsil jak množstvím úkolů, které by musela řešit, tak i mírou transparentnosti počínání samosprávy, která by v orgánech kraje i na krajském úřadě musela být zajištěna.

 

Děkujeme všem lidem a voličům, kteří nás podpořili. Jejich hlasy určitě nepřijdou nazmar. Přinejmenším zabránily v přímém pokračování kraji škodlivé velké koalice ČSSD-ODS. Z opozice sice budeme mít jen omezené možnosti plnit náš program, ale budeme se snažit prosadit maximum z toho, k čemu jsme se voličům zavázali. Zejména budeme plnit kontrolní úlohu zásadové opozice. Jelikož trojdohoda Jihočechů 2012, KDU-ČSL a TOP 09/STAN disponuje nemalou silou 16 mandátů, mohou si být občané Jihočeského kraje jisti, že budeme opozicí silnou a také velmi slyšitelnou, což bude oproti minulému volebnímu období, kdy se na kraji vládlo skoro tajně, se zákulisními zásahy, zásadní a pozitivní změna.

 

 

Luboš PRŮŠA, volební lídr

Jihočeši 2012