Pokud sportovci chtějí peníze, musí vyplnit kolonky

 

Tajemník města Zdeněk Ženíšek nás požádal o zveřejnění výzvy všem oddílům a spolkům, které ve Vimerku provozují organizovaně sportovní činnost.

 

Kluby musí zpracovat tyto podklady:

 

Přehled všech druhů organizovaného sportu ve městě (pro místní obyvatele), bez ohledu sídla oddílu s uvedením oddílu, klubu, uskupení, sdružení a jeho začlenění v rámci organizace sportu (škola, TJ Šumavan, klub, asociace apod.)
Členské složení (od předškolních dětí až po dospělé), počet členů oddílu v časové řadě cca 5 let zpět
Účast na soutěžích/závodech – úroveň (okresní, krajská, národní, mezinárodní apod.)
Výše členských příspěvků (děti – mládež – dospělí) v časové řadě cca 5 let zpět
Náklady na výstroj/výzbroj členské základny, doprava na soutěže, apod.
Popis nezbytného technického vybavení pro sportovní činnost (rolba, sněžné dělo, kola, gymnastické nářadí, apod.
Popis prostor využívaných pro trénink včetně výše nájemného, celkové náklady oddílu za rok (členění nákladů)
Soupis finančních požadavků jednotlivých oddílů pro svoji činnost – dospělí, mládež, děti za rok

 

 

Odpovědi na tyto otázky zašlete do 25.11.2012 písemně na adresu Ing. Josef Kotál, sekretář sportovní komise, Město Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk nebo elektronicky na adresu josef.kotal@mesto.vimperk.cz

 

 

(red)