Věra Vávrová reaguje

VĚRA VÁVROVÁ REAGUJE: Myslím, že je nutné článek L.Drenčeni rezignoval na post v radě! doplnit.

 

 

Ve volbách 2010 vyhrála sice SNK-ED, nejvíce hlasů ale od občanů získal Bohumil Petrášek.

 

Byla by velká škoda, kdyby někdo ze zbývajících členů SNK místo v radě Města neobsadil. Mám však podle obvyklého průběhu hlasování v Zastupitelstvu obavu, že když jim to Mgr. Dvořák nedoporučí, jak sám říká, tak místo v radě nepřijmou.

 

Jak vážně lze brát tvrzení, že Mgr. Dvořák nechce mít s vedením Města nic společného, když po volbách usiloval o post starosty a 2x o místo v radě. Bylo tedy jasné, že by musel s tímto vedením spolupracovat.

 

Možná se mýlím, ale řekla bych, že se zde již hraje o příští volby. Mgr. Dvořák v nich již pravděpodobně podle své kandidatury do Krajského zastupitelstva nebude zastupovat SNK-ED. Kdo tedy bude spolu s ním na nové kandidátce? Je možné, že se současným vedením města nechce spolupracovat, protože s jeho členy z SNK nechce vytvořit novou kandidátku. Asi také nechce, aby členové SNK, byli v tomto volebním období v radě za Sdružení, ze kterého po funkčním období vystoupí.

 

To je vzhledem k tomu, že jsou dosud v jednom Klubu opravdu na pováženou. Copak si jeho spolustraníci a ostatní občané nezaslouží skutečné argumenty, kterými by vysvětlil současnou odbojnou pozici, která se jeví být z jeho strany více kalkulem než skutečně nutným krokem? Proč prostě nepodpoří své spolustraníky, aby se podíleli na vedení města a zlepšování života v něm? Má-li být tím důvodem to, že některé z nich chce nechat za sebou a jiné naopak přibrat do “nové party”, pak je to bezesporu krok, o němž by měl jednat jinak než prostřednictvím nepřímého očerňování současného vedení, jehož někteří členové jsou právě z jeho Klubu.

 

Navíc doufám, že ve Městě již nastoupí mladší generace, a že o post starosty nebudou „bojovat” lidé v důchodovém věku.

 

Souhlasím však s panem Dvořákem, který v některém ze svých posledních,předvolebních článků napsal, „ že paměť je nejlepší reklamou každého.” Měli bychom si ji tedy na konkrétních věcech a rozhodnutích všech z nás, tedy i těch jeho, více připomínat, co kdo skutečně dělá a o co mu přitom jde.

 

 

Věra VÁVROVÁ