knihovna

Šumavskohoštičtí získali nové zázemí

 V loňském roce Šumavské Hoštice realizovaly projekt Zázemí pro neziskový sektor. Z půdních prostor budovy obecního úřadu byla vybudována velká místnost včetně sociálního zařízení. V letošním roce následovalo vybavení těchto prostor novým nábytkem a dalším vybavením nezbytným pro činnost knihovny a obce. Jak nám sdělil starosta Šumavských Hoštic Petr Fleischmann, sídlí zde obecní knihovna, ale konají se tady i jednání zastupitelstva obce, setkání občanů, besedy a třeba i školení hasičů. “Realizací obou projektů máme v obci moderní knihovnu a zázemí pro konání obecních akcí i různých akcí základní i mateřské školy a dalších organizací,” pochvaluje si Petr Fleischmann.
 

Další akcí, do které se Šumavskohoštičtí pustili, byla  stavba nové spojovací chodby mezi budovou základní školy a školní jídelny. Stará spojovací chodba byla v nevyhovujícím stavu – nevytápěná kovová konstrukce, kluzké podlahy, neosvětlená. Tato stará chodba byla o letošních prázdninách do základů demontována a místo ní byla postavena nová zděná chodba. Ta již splňuje hygienické požadavky a pohyb dětí je bezpečný. V zimním období je vytápěná a nehrozí úrazy dětí na mokré a namrzlé podlaze. Také umožnila bezbariérový přístup do budovy školy i školní jídelny. Minulý týden byl vydán kolaudační souhlas a nic nebrání v jejím plném využívání.

 

Vybudování zázemí, jeho vybavení a rovněž i stavba nové spojovací chodby byly spolufinancovány z prostředků Evropské unie v rámci Programu rozvoje venkova – Leader. “Žádosti do tohoto programu se podávají prostřednictvím Místních akčních skupin a nám pomohla MAS „CHANCE IN NATURE – LAG”, která má sídlo v Malenicích, ” upřesňuje Petr Fleischmann.

 

 

(jr)

 

foto: OÚ Šumavské Hoštice

 

knihovnachodba