Hasiči obnovili družbu

Přátelství anebo-li „ Freundschaft” mezi našimi hasičskými sbory se datuje od euforického roku 1990, kdy byla zásluhou německy téměř „nemluvícím” Miroslavem Žákem domluvena v Haidmühle první návštěva, která se konala toho roku na hasičské soutěži v Dolanech.

 

Jak mi řekl náš bývalý starosta Milan Martan, málokdo věřil , že k tomu dojde, ale nápad se stal skutkem a němečtí hasiči přijeli s plnou parádou. Pak následovalo ještě několik vzájemných návštěv na obou stranách, na které dodnes ještě všichni s úsměvy ve tvářích vzpomínají.

 

Bohužel však smrt hlavních aktérů, pana Zdeňka Vondráška z Dolan a pana Fritze Manzenbergera z Haidmühle, přerušila na dlouhých dvacet let naše vzájemné aktivní navštěvování..

 

V květnu tohoto roku se nám podařilo „obnovit” aktivní spolupráci a poté se znovu sejít na srpnové soutěži v Dolanech. Zde naši přátelé z Bavorska představili svoje hasičské dovednosti a při odpoledním „klábosení” jsme se domluvili na dalších společných projektech.

 

V říjnu se dvanáct dolanských hasičů zúčastnilo velkého hasičského víkendu v Haidmühle. První den jsme shlédli hasičské cvičení při simulovaném hašení hotelu v Bischofsreuthu a večer následovalo společné posezení a večeře v hotelu Wiesengrund. Družná nálada se protáhla až do pozdních ranních hodin. O to náročnější bylo po snídani zvládnout ranní mši na počest letošní úrody. Během dopoledne jsme měli ještě možnost prohlédnout si budovu záchranné služby v Haidmühle a střelecký klub tamtéž. Při výborném obědě spolu s ostatními spolky jsme měli spoustu času prohlubovat vzájemná kamarádství a plánovat další společné akce. V kruhu našich kamarádů jsme se cítili velmi dobře, což je patrné i z naší společné fotografie. Můžeme se jen těšit, že obnovené přátelství povede k vzájemnému poznávání na obou stranách hranice. Příležitostí bude víc než dost.

 

 

Ing. Stanislav HADRAVA,

jednatel SDH Dolany

 

O návštěvě dolanských hasičů se zmiňuje i Passauer Neue Presse

haidmuhle1990

haidmuhle2012

hasici-001