Stromy šly k zemi. Musely

Veliké rozhořčení a nechápavé pohledy vyvolalo kácení mladých borovic kolem bývalých jeslí v ulici Nad Stadionem. Dnes zde provozují svou činnost různí lékaři. Nevím, co stromy komu provedly, ale pohled to není zrovna veselý. Vždyť nikomu zde nepřekážejí, ani nikoho neohoržují, ani neomezují. Jedná se totiž o neobydlenou lokalitu. Záměr pořezat stromy má zřejmě nějaký důvod, ale prostě nechápu. V létě, a za teplého počasí, máte možnost se posadit na lavičky a využívat jejich stínu. A jak při tom krásně voní! Ta vůně lesa se nedá nahradit. A hlavně se jedná o nezanedbatelnou zásobárnu kyslíku, hlavně při zimních inverzích. Pan lékárník se snažil stromy zachránit, ale; bohužel… Zdůvodnění, že stromy stíní veřejnému osvětlení, je podivné. Už dlouhá léta totiž nesvítí. Druhý důvod, že zde vzniká problematické místo; zdržují se pod stromy hlavně v létě bezdomovci. V rámci prevence, stromy musely ustoupit. Ale ti přece za to, že jsou lidé bez domova, nemohou! Kdo tedy dostal tento osvícený nápad? Hloupý předpis zase zvítězil nad zdravým rozumem? Kousek přírody musel ustoupit. Divný Kocourkov…

 

Karel Beránek

 

{gallery}vimperk/2012/listopad2012/stromy/{/gallery}

 

 

Odpověď jsme hledali u vedoucího odboru životního prostředí Josefa Kotála. Jak nám sdělil, došlo skutečně k poražení jednoho smrku a jedné borovičky a dále k prořezání větví.

 

Hlavním důvodem pro poražení byly bezpečnostní důvody. Nejenže se zde vytvářelo temné a nepřehledné zákoutí, ale především smrk byl tzv.dvoják – měl rozdvojený kmen, takže by v budoucnu hrozilo rozlomení a možné zranění kolemjdoucích. Náhradou poražených stromků budou vysazeny jiné dřeviny. Místo jehličnanů dostanou přednost listnaté a s nižším vzrůstem.

 

Jak zdůraznil vedoucí odboru životního prostředí, pro poražení stromků nebylo potřeba povolení, neboť obvody kmenů ještě nepřesahovaly stanovený limit.

 

 

 

(red)