Příspěvek nemocnici, grantová pravidla, nová ulice

Na středečním jednání (21. 11.) zastupitelstva města Sušice, které začíná v 16 hodin

ve velké zasedací síni radnice, bude např. zřizovací listina nové příspěvkové organizace,

zastupitelé budou projednávat příspěvek pro sušickou nemocnici na následující rok ad.

Na programu je i odsouhlasení názvu nově vzniklé ulice.

Jedním z bodů zasedání je také úprava pravidel pro Grantový program města Sušice

v oblasti kultury, sportu, volného času a vzdělávání.

 

(pn)