Známe hejtmana, radu i počet výborů

Krajské zastupitelstvo zvolilo hejtmana, náměstky, radu

Avizované ustavující zastupitelstvo Plzeňského kraje se včera sešlo už v dopoledních hodinách.

Jak už jsme informovali – hejtmanem Plzeňského kraje zůstal Milan Chovanec (ČSSD, získal 27 hlasů), na pozicích jeho náměstků budou pracovat: první náměstek Václav Šlajs (ČSSD), dalšími náměstky byli zvoleni Ivo Grüner (ČSSD), Jaroslav Bauer (ČSSD), Jiří Struček (ČSSD) a Zdeňka Lišková (KSČM). Členy Rady Plzeňského kraje jsou dále Václav Šimánek (ČSSD), Zdeněk Honz (ČSSD) a Václav Štekl (KSČM).

Na prvním jednání byl také ustanoven počet výborů zastupitelstva PK a zvoleni jeho předsedové, zastupitelstvo bude mít celkem pět výborů: kontrolní (předseda Jan Šašek – ODS), finanční (předseda Václav Votava – ČSSD), výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost (předseda Jaroslav Šobr – ČSSD), výbor pro zdravotnictví a sociální věci (předseda Jiří Uhlík – ODS) a výbor pro zadávání veřejných zakázek (předseda Věstislav Křenek – KSČM).
Ustavující zasedání zvolilo kromě předsedy i členy finančního výboru.

 

Zastupitelstvo Plzeňského kraje má dvanáct uvolněných členů (9 členů rady a předsedové kontrolního výboru, výboru pro zadávání veřejných zakázek a výboru pro zdravotnictví a sociální věci). Do výboru Regionální rady soudržnosti NUTS II Jihozápad byli za Plzeňský kraj zvoleni Ivo Grüner, Václav Votava, Jiří Struček, Igor Jakubčík (ČSSD), Zdeňka Lišková, Karel Šidlo, Josef Švarcbek (KSČM) a Marek Sýkora (TOP 09).

Už za necelý měsíc se bude konat první řádné zasedání krajského zastupitelstva (17. 12.). Na jeho programu bude mj. schvalování rozpočtu Plzeňského kraje na následující rok.
(tz, pn)