2

Velkolepé hubertské slavnosti

Letošní 10. svatohubertské slavnosti (3.-4. listopadu)byly skutečně velkou církevní oslavou, do které se zapojilo celé město. Hlavní pořadatel slavností, P. Tomas Van Zavrel, říká: „Když něco bylo výborné a chvály jsou slyšet všude, tak se nemusíme zahalovat do falešné pokory. Jsem velice potěšen, že se slavnosti obohatily a povzbudily mnoho lidí. O to nám šlo.” Program zahrnoval bohatý výběr duchovních a kulturních událostí.

1

10. výročí svatohubertských slavností bylo zahájeno slavnostním jubilejním koncertem duchovní hudby za přítomnosti mons. Jiřího Paďoura OFMCap, biskupa českobudějovického, který tyto slavnosti spojil s několikadenním pobytem v klášteře kapucínů. Při tomto koncertu účinkovalo 10 členů souboru Jihočeští trubači a sbor Svatobor. Zazněly sušické premiéry trubačských skladeb mj. Cepské fanfáry a Kouzlo chrámů od P. Vacka. Samozřejmě nechyběl sbor Svatobor, který skladby doprovázel zpěvem a z jehož úst dále zaznělo Aleluja od P. Paľka a Pater noster od Z. Lukáše. Odpoledne byl pro účinkující a hosty připravený vynikající srnčí guláš ve velkém sále na děkanství římskokatolické farnosti Sušice.

V podvečer zazněly na náměstí před radnicí, za účasti pana starosty, pravé „Lovecké signály” v provedení Jihočeských trubačů.

„Protože se jedná o církevní slavnosti, tak vrcholily pontifikální mší sv., kterou celebroval biskup českobudějovický a při které zazněla svatohubertská mše v provedení již zmíněného souboru Jihočeských trubačů a sboru Svatobor,” říká P. Tomas a dodává: „Velmi hřeje u srdce, kolik lidí přichází do našeho chrámu a odchází s úsměvem na rtech a radostí v srdci.”

2

Tento rok se podařilo navázat spolupráci se Sušickými lesy a služby, s. r.o., které dodaly výzdobu a mysliveckou oběť: nádherného divočáka, který se nesl v průvodu.

„Jsem rád, že představitelé našeho města, pan starosta Bc. Petr Motl, pani místostarostka ing. Věra Marešová tuto slavnost podpořili svou přítomností a velice mě potěšilo, že se odvážili přijít i uniformovaní myslivci, i když jejich přítomnost byla oproti slavnostem na Kašperských Horách ještě dosti slabá,” vysvětluje své pocity P. Tomas a s úsměvem dodává, „ale naděje umírá naposled.” Pořadatelé doufají, že se spolupráce rozšíří při 11. svatohubertských slavnostech, nprotože se také jedná o oslavu a propagaci myslivosti a lesnictví. Všichni ocenili upřímná, povzbudivá a velmi působivá slova pana biskupa. Vysvětlil přítomným význam sv. Huberta v Belgii a obrácení na víru. Připomněl význam víry v životě člověka a vztahu člověka k přírodě.

3

 

Odpočinkové a uvolněné bylo setkání v neděli 4. listopadu v 15 hod. v KD Sokolovna – poprvé pod názvem 1. svatohubertská rodinná zábava. Pořadatelé chtěli, aby se mohly setkat celé rodiny v nedělním klidu a pohodě, a to se více než povedlo. Klaun /ka/ Anička a pani Balejová se postaraly o zábavu menších dětí. Krásné předtančení zajistily tanečníci z TK Fialka. Vrcholem večera byla módní přehlídka ve stylu 30. let ve vynikajícím provedení žáků ze základní školy T. G. Masaryka. Pak už následovala zábava s Karavana Swingers Bandem. Všichni odcházeli spokojeni a s přáním, aby se ty příští slavnosti povedly  alespoň tak, jako ty letošní.
Hana Šišková, foto V. Černý