Nová ulice i organizace

Středeční jednání sušického zastupitelstva měla na programu jako jeden z prvních bodů schválení pojmenování nové ulice. Zastupitelé jednomyslně souhlasili s tím, aby nesla název nedávno zesnulého významného sušického rodáka Břetislava Pojara. Vznikla v místech výstavby nových rodinných domů  – je rovnoběžná s ul. U Rybníka, kolmá na ul. Křičkova.

pojar (2)

Součástí projednávání záležitostí majetkové agendy bylo například odsouhlasení prodeje objektu bývalého Domu dětí a mládeže včetně pozemků, schválení prodeje provozovny autoopravny (původně dílny autoparku sušické nemocnice), návrh na změnu řešení směny pozemků formou koupě a prodeje ad.

Mají žadatelé o grant z rozpočtu města do žádostí uvádět předpokládané příjmy u jednotlivých projektů? Jak bude vypadat závěrečné vyúčtování akcí, na které město z grantového systému přispěje? Na toto téma se rozpoutala živá diskuse při návrhu na změnu pravidel pro poskytování grantů. Paradoxně sami zastupitelé a zároveň členové komise která o příspěvcích rozhoduje, nebyli zajedno, proč vlastně změny navrhovat a jaký budou mít přínos. Nakonec byla problematika nastavení podmínek grantového systému odložena na další jednání zastupitelstva s tím, že členové komise se na brzké schůzce dohodnou na přesném znění, které bude předloženo zastupitelům k projednání.

Azbest v suti z demolice v areálu bývalých kasáren není. Vyplynulo to z odborného průzkumu, který město nechalo na základě podezření na možný výskyt azbestu, udělat. Jak informoval vedoucí odboru rozvoje a majetku města, bylo odebráno zhruba 130 vzorků – z povrchu až do hloubky kolem 3 metrů. V žádném z odebraných vzorků nebyl azbest objeven.

Zastupitelé schválili zřízení nové příspěvkové organizace Sportoviště města Sušice, která má vzniknout 1. ledna následujícího roku a jejímž ředitelem bude Ing. Lukáš Hamák. Zřizovací listina nové organizace bude předmětem dalšího jednání zastupitelstva poté, co dojde k jejímu doplnění z hlediska přesného určení spravovaného majetku.

Připravovaná reprezentativní publikace o památkách Sušice (PhDr. Lhoták, Muzeum Šumavy) doznala podstatných změn co do rozsahu. Vzhledem k tomu, že publikace se rozrostla z původních 400 stran na více než sedm set, bylo tedy nutné změnit rozpočet na její vydání a znovu oslovit tiskárny s tím, že část produkce by měla být dodána do 17. prosince. Cenově nejvýhodnější nabídku podal klatovský Typos a tiskárna z Chomutova. Zastupitelstvo města rozhodlo o přidělení zakázky ve výši více než 530 tisíc korun, klatovské tiskárně Typos, s. r. o.
(pan)