Občanům se nelíbí přístup zastupitelů

Nemilé překvapení čeká na občany města, kteří se aktivně zajímají o dění ve městě, na zasedání zastupitelstva, když v půlhodině před oficiálním zasedáním zastupitelstva vyhražené pro setkání s občany zejí židle zastupitelů prázdnotou. Kriticky se k této situaci vyjádřil Vladimír Vácha v článku Pár postřehů z pondělního zastupitelstva. Iveta Preslová, jedna ze spoluatorek petice “Za bezpečné město” v diskuzi pod názorem Vladimíra Váchy pak o tomto stavu napsala: “Do doby, než jsem se začala aktivně zajímat o dění ve městě, netušila jsem, jak málo důležití jsme my občané mimo volební období. Většina zastupitelů po získání našich hlasů nás již nepotřebuje vidět a zřejmě ani slyšet naše problémy.” V podobném duchu mluvila na zastupitelstvu další obyvatelka Vimperka paní Pešlová.

 

Půlhodinový prostor pro náměty, otázky a odpovědi občanům před vlastním jednáním zastupitelstva zavedla vimperská rada v březnu loňského roku a poprvé ho aplikovala na zasedání zastupitelstva o měsíc později. “Otázky bude možno klást od 15:00 hod do 15:30 hod. Přítomni budou všichni vedoucí odborů městského úřadu. Pozváni budou i všichni zastupitelé. Vlastní jednání zastupitelstva města bude od 15:30 hod,” stojí v usnesení městské rady. Vyšlo se tak vstříc občanům, aby nemuseli čekat na oficiální diskuzi na závěr zastupitelstva, neboť nejde ani stanovit přibližnou dobu, kdy k ní dojde.

 

Na posledním zasedání dorazili na patnáctou hodinu čtyři zastupitelé ze sedmnácti. Kromě starosty Bohumila Petráška, místostarostky Jaroslavy Martanové v sále MěKS seděli Jaroslav Zámečník a Věra Vávrová. Nepřišli ani ti zastupitelé, kteří jsou zaměstnáni v organizacích, jejichž zřizovatelem je město. “Budu tlumočit ředitelům škol, aby učitelé, kteří jsou zastupiteli, měli takový rozvrh, aby se mohli diskuze před zastupitelstvem zúčastnit,” reagovala místostarostka Jaroslava Martanová na připomínku vimperk.eu.

 

O něco větší zájem, ale ne o moc, projevili zastupitelé o zářijové setkání občanů s vedením města, městské a státní policie “Za bezpečené město”. Názory minimálně stovky občanů a vysvětlení zástupců Policie ČR a vrchního strážníka Městské policie Vimperk si přišlo vyslechnout mimo starosty a místostarostky pět zastupitelů: Věra Vávrová, Petr Bednarčík, Pavel Dvořák, Stanislav Hlava a Jaroslav Zámečník.

 

Jak řekla při projednávání jednoho bodu pondělního jednání Věra Vávrová, podobná účast je i na pracovních zasedáních zastupitelů. “Zvažme, jestli máme svolávat pracovní zastupitelstvo, když na něj stejně skoro nikdo nepřijde,” píchla do dalšího hnízda Věra Vávrová. Její slova potvrdila místostarostka Jaroslava Martanová. “Byla pracovní zastupitelstva, na něž přišlo kolem deseti zastupitelů, ale konkrétně na nedávném pracovním jednání, kde jsme projednávali opatření pro zlepšení bezpečnostní situace ve městě, jsme byli tři a o něco později dorazila čtvrtá doktorka Janásková,” přiznává místostarostka.

 

 JR