JUBILANTI

Rozdílné generace, rozdílný badatelský přístup, rozdílný pohled na svět,

ale společná láska k Šumavě. I tak by se dali charakterizovat současní

historici Muzea Šumavy Sušice a zároveň listopadoví narozeninoví jubilanti.

 

Zasloužilý Vladimír Horpeniak oslavil 24. listopadu své 64. narozeniny.

Jeho odborná činnost je spjata výhradně se Šumavou.

horpeniak

 

Rozsáhlá je i jeho popularizační aktivita.

Svěží zjev a jasná dikce jej předurčují k vystupování v televizi i v rozhlase.

 

 

PhDr. Jan Lhoták se narodil o 34 let a 2 dny později než doktor Horpeniak.

phdr. lhotak

Oslavil tedy letos kulatých 30 let svého života, během kterých publikoval

již několik klíčových článků k dějinám Sušice. Jan Lhoták představuje

budoucnost historického bádání v regionu a přebírá symbolickou štafetu

po svém předchůdci.

 

Oběma hodně úspěchů, tvůrčích nápadů i zasloužený odpočinek.

Za historickou obec Jiří Novák