Meditace čištění čaker

ŽIVOTNÍ STYL: Čakry jsou místa, kudy prochází energie. V našem těle máme sedm hlavních čaker, které se nacházejí nad sebou, a to v oblasti od kostrče po temeno hlavy. Tímto sloupcem čaker proudí naše životní energie. Kromě toho máme ještě i menší čakry, a to v dlaních, chodidlech, konečcích prstů a v ramenech. Může se nám ale v životních situacích stát, že si tato centra ať už vědomě či nevědomě „znečistíme”, což má za důsledek myšlenkovou, citovou a tělesnou nevyrovnanost. V této meditaci si tedy ukážeme, jakým způsobem můžeme tato důležitá místa našeho fyzického i duševního těla obnovit a zregenerovat.

 

 

7caker
Na začátku meditace si najdeme pohodlnou pozici se vzpřímenou páteří, sedíme na zemi nebo na židli, ale hlavně máme rovná záda (aby naše životní energie mohla přímo procházet jednotlivými čakrami). Zhluboka a klidně dýcháme, abychom vyprázdnili mysl od rušivých vlivů a mohli se soustředit pouze na přítomný okamžik. Vnitřním zrakem si vizualizujeme naši energetickou postavu a postupně ji prohlížíme a zaměřujeme se na každou její část.

 

 

Začneme od kostrče:

 

 

1) Kořenová čakra je umístěna na konci páteře. Dává pocit jistoty a pohodlí. Tvoří naší vitalitu a drží nás pevně ukotvené k zemi. Způsobuje, že se cítíme plni energie a kypící zdravím.

Na emoční rovině nám dává odvahu a vytrvalost. Kořenová čakra ovládá také náš čich a pevné části těla jako kosti, zuby a nehty.

Je-li nedostatečně stimulována, jsme nervózní a nejistí.

Je-li stimulována silně, jsme příliš dominantní, egocentričtí a příliš orientovaní na peníze a sex.

Kořenovou čakru otevřeme afirmací „Jsem v bezpečí”.

 

 

2) Sakrální čakra je umístěna na zádech, na úrovni asi pěti centimetrů pod pupkem. Vztahuje se ke všemu, co je v těle tekuté. Symbolizuje sexualitu, tvůrčí schopnosti a emoční rovnováhu.

Na emoční úrovni stimuluje optimismus a naděje. Má také vztah k našemu chuťovému smyslu. Umožňuje navazovat vztahy s ostatními.

Je-li čakra stimulována silně, jsme manipulativní, agresivní a příliš soustředění na sebe.

Je-li stimulována slabě, můžeme onemocnět až artritidou následkem negativních emocí jako frustrace, zlost, nelibost, které se zde usazují.

Sakrální čakru lze otevřít afirmací „Jsem milován”.

 

 

3) Solární čakra je umístěna v oblasti solárního plexu (pod hrudní kostí). Dává nám vřelost, dobré hodnocení sama sebe a štěstí. Tato čakra má vztah ke dvěma oblastem. Účastní se přijímání a zpracování potravy, přispívá k dobrému trávení a pocitům dobré fyzické kondice; ovlivňuje také náš zrak a citlivost.

Na emoční úrovni pak vytváří optimismus, ovlivňuje naše tvůrčí schopnosti, sebedůvěru a víru v sebe sama.

Je-li čakra stimulována silně, stáváme se workholiky, perfekcionisty a máme přehnané požadavky.

Je-li stimulována slabě, ztrácíme sebedůvěru, jsme zmateni a máme pocit, že neovládáme svůj život.

Solární čakra vztahující se k základní intuici otevřeme afirmací „Já vím”.

 

 

cakra
4) Srdeční čakra je umístěna ve středu hrudi, na úrovni srdce. Má vztah k harmonii, lásce, sympatickému porozumění a hmatu.

Na emoční úrovni posiluje soucit, sebepřijetí, respekt k sobě i ostatním.

Je-li tato čakra stimulována silně, stáváme se posedlými, náročnými, náladovými a máme tendence ostatní ovládat.

Je-li nedostatečně stimulována, jsme přecitlivělí, příliš soucítící a máme trvalou potřebu jiným dávat. Sebe litujeme a žijeme trvale v nějakých obavách.

Srdeční čakru otevřeme afirmací „Je bezpečné milovat”.

 

 

5) Krční čakra je umístěna v rovině krku. Je důležitá při přenosu myšlenek a idejí vzniklých v čelní čakře do čtyř nižších čaker. Má vztah ke zvuku, zvláště k hlasu. Je to čakra komunikace a sebevyjádření.

Na emoční úrovni posiluje idealismus, lásku a pochopení.

Je-li dobře vyvážená, dává nám spokojenost, klid mysli, dobrý smysl pro načasování akcí a silnou víru.

Je-li stimulována silně, stáváme se arogantními, sarkastickými a pánovitými.

Je-li stimulována slabě, jsme i my slabí, chybující, nespolehliví.

Krční čakru komunikace lze otevřít afirmací „Je bezpečné se vyjádřit”.

 

 

6) Čelní čakra je umístěna na čele, mezi očima. Ovládá mysl a je střediskem, z něhož jsou ostatní čakry ovládány. Dává nám také vědomí naší duchovní podstaty. Veškerá intuice přichází z čelní čakry.

Je-li tato čakra silně stimulována, stáváme se nadutými, manipulativními a dogmatickými.

Je-li stimulována slabě, jsme submisivní, unavení a děláme často chyby.

Čakru třetího oka otevřeme afirmací „Je bezpečné vidět”.

 

 

7) Korunní čakra je umístěna na temeni hlavy a řídí nejsilnější energetické vibrace těla. Často je zobrazována jako svatozář.

Korunní čakra vyvažuje a harmonizuje vnitřní i vnější stránky naší povahy.

Je-li tato čakra silně stimulována, cítíme se frustrováni, destruktivní a v depresi. Mohou se vyskytovat i migrenosní bolesti hlavy.

Je-li tato čakra stimulována nedostatečně, stahujeme se zpět, nekomunikujeme a chybí nám radost ze života.

Korunní čakru vědomí otevřeme afirmací „Miluji sebe sama”.

U každé čakry se zastavte a opakujte si afirmaci tak dlouho, než pocítíte, že je oblast čakry harmonická, čistá a plná životní energie…

 

 

TIP!!!

Meditaci si můžete nahrát (na diktafon, mp3…) tak, abyste kdykoli, kdy pocítíte vnitřní nevyrovnanost, měli po ruce něco, co vám pomůže se opět harmonizovat…

Více meditací a informací o duchovním růstu najdete na mém blogu: http://www.dailylife.cz/category/zdravi/

 

 

Jana BERÁNKOVÁ