Poplatek za popelnici zůstává ve stejné výši

odpadky (2)
Zatímco ve stejně veliké Kaplici zaplatí její obyvatelé v příštím roce maximální zákonem povolenou částku tisíc korun a tamější občané proti tomu sepisují petici, ve Vimperku mají důvod k radosti. Poplatek za odvoz odpadu bude činit o polovinu méně, než ve zmiňovaném městě v českokrumlovském okrese. Přesně řečeno 492 korun, tedy stejně jako v roce letošním.

 

Za nezvyšování poplatku můžou částečně obyvatelé Vimperka tím, že se snaží třídit odpad. Ale jak vysvětluje místostarostka Jaroslava Martanová, není to jen tím. “Jedná se o více faktorů, které cenu ovlivňují. Pomáhá nám, že máme vlastní skládku a odvoz si zajišťujeme sami, ne žádná dodavatelská firma. Ale třídění odpadů občany hraje nezanedbatelnou roli při výpočtu částky, ” upřesňuje. O tom, že se Vimperku nakládání s odpady daří, svědčí vítězství v celostátní soutěži “O zlatou poplenici” pořádané firmou EKO-KOM za rok 2011.

 

Výši poplatku pro rok 2013 schválilo zasupitelstvo na svém listopadovém zasedání, když přijalo obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2013.

 

Sazba poplatku za svoz a třídění odpadu zůstává stejná jako v roce 2012, pouze se mění její rozdělení, které má vliv na výši úlevy pro samoty ve správním území města. “V roce 2012 bylo snížení poplatku pro samoty ve výši 250 Kč a pro rok 2013 se tato výše úlevy zvyšuje na 338 Kč,” informovala Jaroslava Martanová.

 

Nově se poplatníkem pro příští rok  stává mimo jiné i osoba – cizinec, který na území České republiky má povolen trvalý pobyt nebo přechodný na dobu delší než 90 dnů nebo mu je udělen azyl na dobu delší 3 měsíců. Vyhláška nově také přesně stanoví, kdo je zodpovědný za placení poplatku za osoby mladší osmnácti let.

 

Termín pro zaplacení částky za odpad se nemění, nejpozději je možno poplatek zaplatit do konce března. Vlastníci rodinných nebo bytových domů, kterým vznikne povinnost uhradit částku vyšší než 2460 korun, si mohou poplatek rozdělit na dvě části a druhou polovinu uhradit do konce srpna.

 

 

JR

 


foto: archiv vimperk.eu