Ad: Šumavští starostové: “Zříkáme se svého senátora”

REAKCE MIROSLAVA KREJČI: Milá paní starostko, vážený pane starosto,

 

o Vašem textu jsem se nejprve dozvěděl nepřímo z pozitivní reakce (nikoliv na vaše vyjádření, ale na můj pozměňovací návrh) jednoho z občanů regionu a teprve poté ke mně dorazila cestou, která mi tak trochu připomíná systém podávání „hlášení” na nepohodlné osoby na příslušné sekretariáty jedné z politických stran před listopadem 1989 (nezaslali jste svůj text mně, i když se v něm zaobíráte pouze mnou, ale mému senátorskému klubu KOD s „pokynem” rozeslat ostatním senátorům, ale možná i dalším klubům či jednotlivcům podle reakcí některých dalších kolegů z Parlamentu). Určitě je to jen shoda náhod a rozhodně vůbec nezvažuji, že by to bylo oprášení možná některým z Vás důvěrně známých praktik z minula. Takže jsem se docela pobavil. Ale zajisté by Vás urazilo, kdybych na toto dílko (přestože zůstávám asi jediný, kdo jej od Vás neobdržel přímo) nereagoval a tím tak nedocenil jeho obsah a dosah.

 

Na úvod si jako bývalý kantor neodpustím drobné poučení, protože možná Vám doposud unikalo, co je a co není tou hlavní rolí zákonodárců. Jak těch 200 v Poslanecké sněmovně, tak těch 81 v Senátu. Hlavním úkolem poslanců je především v součinnosti s exekutivou tvorba legislativy a hlavní úlohou senátorů je pak dohled nad právní čistotou těchto návrhů. A jelikož jsem tomuto společenskému zadání věren, podrobil jsem návrh zákona o Státním pozemkovém úřadu (stejně jako každý jiný legislativní návrh, který dorazí do Senátu) jeho konfrontaci s důvodovou zprávou k tomuto zákonu a konfrontaci s ostatními předpisy různé právní váhy.

 

A světe, div se. Nejprve jsem v důvodové zprávě k zákonu nikde nenašel relevantní zdůvodnění, proč by se měly v určitém časovém chvatu (do 12 měsíců) převést pozemky v  zastavěném území nebo zastavitelné ploše třetích zón národních parků bezúplatně na obce bez jakékoli vazby na veřejný zájem. Pak jsem narazil na usnesení vlády ČR č. 257 ze dne 17. března 2008, ze kterého si dovoluji doslovně citovat:

 

„Vláda České republiky
II. ukládá
1. ministru zemědělství
c) zajistit převedení pozemků ve správě Pozemkového fondu České republiky podle § 2 odst. 5 zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve zvláště chráněných územích podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, na příslušné organizace Ministerstva životního prostředí před realizací transformace Pozemkového fondu České republiky,”

 

Tato dvě zjištění ve mně vyvolala pochybnosti o právní čistotě tohoto návrhu a tak jsem po důkladném seznámení s textem návrhu zákona a po konzultaci s legislativci a zástupci výborů, které se tímto návrhem zabývaly (bohužel neprocházel „mým” evropským výborem), podal příslušný pozměňovací návrh, který podpořila většina senátorů (považujete to snad za něco nedemokratického?). Jeho podstatou není znemožnění bezúplatného převodu příslušných pozemků v třetích zónách NP na obce, ale pouze jejich vázanost na veřejný zájem. Zároveň ale padlo časové omezení možnosti tyto pozemky získat a umožňuje to obcím v případech, ve kterých dokáží obhájit veřejný zájem tyto pozemky do svého vlastnictví bezúplatně získat kdykoli – což byste snad měli kvitovat s povděkem, ne? Ale nebojte, nechci to po Vás, ani děkovat nemusíte. Samozřejmě ale tento pozměňovací návrh zároveň brání zcizování pozemků ve druhé zóně NP, což původní návrh kupodivu umožňoval.

 

Takže tak trochu nechápu, co Vám na tomto návrhu tolik vadí. Že v případě akceptování tohoto pozměňovacího návrhu Poslaneckou sněmovnou nebudete moci získat pozemky ve třetích zónách NP bez prokázání veřejného zájmu, nebo že se nedostanete k pozemkům ve druhých zónách NP? Nebo že prokázání veřejného zájmu přesáhne horizont Vašeho starostenského mandátu? Nebo, že když chcete získat od státu bezúplatně pozemky, musíte mít v pořádku územní nebo regulační plán a mít jasno v tom, kde chcete realizovat zeleň, kde veřejně prospěšné stavby, kde máte obecní majetek apod.? Není-li Vaše reakce tedy pouze důsledkem nepochopení smyslu tohoto PN, není to tak trochu netaktické odhalení karet? Přečtěte si, prosím, pořádně jak původní, tak navrhovanou podobu inkriminovaného § 7 návrhu zákona a pak se teprve podivujte, že Vás někdo omezuje v tom, dát si do přádku náves.

 

A ještě jedna poznámka. Jestli si projdete stenozáznam z jednání Senátu, nikde nenajdete poznámku o NP Šumava, vše bylo navrhováno a řešeno k národním parkům v ČR obecně. Takže není tu na místě zmínit cosi o té potrefené huse? Zvláštní, že na druhém konci republiky v Krkonoších dochází za podpory obcí k rozšiřování prvních zón NP, a Vy zase možná činíte vše pro to, aby z  NP Šumava zbyla jen prázdná slupka (ale samozřejmě patřičně dotovaná jako doposud).

 

Také si dovolím reagovat na rádoby pikantní titulek toho Vašeho textu. Vzhledem k tomu, že určitě nikdo z Vás nebyl před čtyřmi roky mým voličem, naprosto mě nechává klidným, že mě nepovažujete za svého senátora. Je to jen a jen Vaše věc a vůbec mi to nebrání v tom, abych Šumavu, její obyvatele i její návštěvníky měl v oblibě jako doposud. Jen mi není tak zcela jasné, jak to myslí pan starosta Modravy, protože jeho senátorem je Jan Látka a pan starosta Stožce, jehož senátorem je Tomáš Jirsa. Zříkáte se též jich? S panem kolegou Jirsou možná máte nějaké nevyřízené účty z minula, ale jak k tomu přijde pan kolega Látka, který je senátorem jenom několik málo dnů? Asi by bylo dobré ve funkci starosty alespoň vědět, do jakého senátního obvodu příslušná obec spadá.

 

To, že na můj pozměňovací návrh k zákonu o Státním pozemkovém úřadu někdo reagoval pozitivně, jiný (třeba právě Vy) negativně, je naprosto přirozené a demokratické. Co je ale právě na té Vaší reakci poněkud zarážející, je její vulgarita a možná i určitý nádech vyhrožování či zastrašování. Ale i to, že přestože byl Vámi napadaný pozměňovací návrh projednán a přijat před více jak měsícem, přicházíte se svým pamfletem bezprostředně před opakovaným projednáváním zákona o Státním pozemkovém úřadu v Poslanecké sněmovně. Určitě ne náhoda. Ale věřte, že toto na mě naprosto neplatí, doporučuji, abyste to zkoušeli na někoho jiného. A možná by bylo vhodnější (a určitě užitečnější) namísto tvorby poněkud stupidního a slaboduchého textu jít tedy uklidit tu náves, když ji máte v tak katastrofálním stavu (jak tvrdíte) a doposud Vám v tom zlý stát bránil a brání – mnou navržený pozměňovací návrh Vám v tom určitě nebude překážkou. Zkuste to, třeba dostanete lepší náladu. Ale teď už opravdu úplně nakonec – neřídí mě ani Duha, ani jakákoli lobby, ani kdokoli jiný, včetně (ve vší úctě) Vás. Řídím se slibem, který jsem jako senátor před čtyřmi roky složil, a ten zní: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.”.

 

Tuto moji reakci samozřejmě postupuji všem médiím, kterým jste zaslali ten svůj text a která jej zveřejnila, ale i všem kolegům v Senátu, kam jste svůj pamflet vypustili. A navzdory Vaší zášti vůči mé osobě Vám děkuji za péči věnovanou mé maličkosti a přeji krásný zbytek tohoto roku, pohodové Vánoce a šťastný vstup do roku 2013 (předpokládám totiž, že konec světa toho 21. prosince nenastane). A to vše přeji též všem Šumavákům, i Jihočechům a Plzeňákům a prostě všem dobrým lidem.

 

 

V úctě (sice ne Váš, jak tvrdíte)

senátor Miroslav Krejča, senátní obvod č. 12
29. listopadu 2012

 

 

Stanovisko Svazu obcí NP Šumava zde