koller

Pocta sušickému rodákovi

neděle 2. prosince, ve 14 hodin, na domě čp. 82 v ul. Americké armády

 

Odhalení pamětní desky

MUDr. KARLU KOLLEROVI

světově uznávanému očnímu lékaři

 

Karl Koller se narodil 3. prosince 1857 v Sušici, zemřel 21. března 1944 v New Yorku.

Studoval a později začal praktikovat oční chirurgii ve Vídeňské všeobecné nemocnici, mj. byl kolegou  a přítelem Sigmunda Freuda. V roce 1888 se přestěhoval do Spojených států. Zde získal mnohá uznání jako vynkající odborník a jako prvnímu mu byla Americkou oftalmologickou společností  udělena cena “Lucien Howe Medal”  v roce 1922. Tato cena se uděluje jako výraz nejvyššího uznání lékařům – oftalmologům.