Pouze na dřevěných lyžích!

Šusem“ z Pancíře na Vajsovu louku

Občanské sdružení Otevřená Šumava pořádá na počest 102. výročí konání prvního sjezdového závodu na Šumavě

Veřejný závod „Šusem“ z Pancíře na Vajsovu louku.

 

Rozpis závodu:

kdy: 30. prosince 2012

disciplína: sjezd

trať: start – vrchol hory pancíř,, cíl – na Vajsově louce

startovní kategorie: ženy – dřevěné lyže bez hran, vázání „Hutfield-Bildstein“, muži – dřevěné lyže bez hran, vázání Hutfield – Bildstein“

předepsané vybavení: účastnit závodu „šusem“ se může pouze závodník na dřevěných lyžích, v oblečení odpovídající době prvního historického sjezdu“! Boty jsou akceptovány pouze kožené!

 

časový rozvrh: 9.00-9.30 hod. prezentace před bývalým hotelem Hrnčíř

9.30-11.00 hod. hromadný výstup na start od chaty Pancíř

11.30 hod. start prvního závodníka

14.30-15.30 hod. slavnostní vyhlášení v restauraci Karl

 

startovné: startovné dobrovolné – peněžité i v naturáliích. Výše startovného není kritériem pro hodnocení výsledků!

 

diskvalifikace: Závodník může být diskvalifikován pokud nebude mít viditelně upevněné startovní číslo, pokud nebude mít předepsanou výzbroj a výstroj, pokud dojde k jakémukoliv nesportovnímu chování

 

odvolání: K podání stížnosti může dojít nejpozději do 30 minut po dojezdu posledního závodníka. Stížnosti se přijímají v kanceláři výpravčího na železniční stanici Špičák.

 

další informace: Trať bude vyznačena barevnými fábory. V případě nepříznivých sněhových podmínek si pořadatel vyhrazuje právo změnit disciplínu ve zkrácené trati na „adhezní sjezd“.

 

Pořadatel nepřebírá žádnou odpovědnost za škody vzniklé při závodech!

 

Lyžování zdar!

Přijďte uctít památku dávných průkopníků lyžování na Šumavě.

 

ředitel závodu Milan Hampl