Výzva zastupitelům města

Ahoj, dobrý den,
přeposílám Vám stanovisko naší “iniciativní občanské skupiny” a pokud budete toto naše stanovisko chtít podpořit, odepište co nejdříve, abychom Vás mohli uvést do seznamu podporujících .. Kdyžtak to pošlete dalším Sušičákům a srdcařům ..
Děkujeme předem. KJ

Stanovisko k otevřenému dopisu zastupitelům města Sušice otištěnému v Sušických novinách dne 30.11.2012.

Otevřený dopis na téma vybudování nového nákupního centra v části areálu SOLO považujeme za logickou snahu společnosti SOLO a.s. o využití svého majetku. Dokonce majitelům areálu přejeme úspěch při této revitalizaci, ale ne za cenu budování obřího nákupního centra. Nesouhlasíme s několika jejich názory. Ona „úzká skupinka osob hájící své osobní zájmy“ jsou sušičtí občané (podnikatelé), kteří jsou na tom, co se bude v jejich městě „dít“, existenčně závislí. Svoje životy a podnikání spojili s tímto městem a jinde žít nechtějí. Z tohoto pohledu mají právo, ale i povinnost, se k tomuto vyjadřovat. Osobně jsme hovořili s desítkami podnikatelů a všichni byli až na malé výjimky proti této investici. Na druhé straně jsou majitelé areálu SOLO také úzká skupinka osob hájící své osobní a finanční zájmy. Věříme jejich tvrzení, že areál je útočištěm bezdomovců a narkomanů. Zároveň se, ale ptáme, proč tomu tak není v objektech sušických podnikatelů. Asi je to tím, že oni se o svůj majetek dlouhodobě starají, investují do něj a snaží se nedělat městu ostudu. Ví, že nikdo to za ně nevyřeší. Také tvrzení o „zkreslených informacích“ považujeme spíše za pokus o vyvolání pocitu, že někdo chce tuto novou aktivitu poškodit. Dalo se očekávat, že takovýto zásah do vzhledu města a podnikatelského prostředí nezůstane bez odezvy. Nemáme sice informace, co kdo říká, ale pokud jsme četli články v různých tiskovinách, neměli jsme pocit, že se novináři snaží něco a někoho poškozovat. Případné zkreslení reality vnímáme spíše jako nedostatek informací, anebo neznalost problematiky. Citace oslovených osob pak vyjadřovaly jejich názory. Jsme přesvědčeni, že i místní podnikatelé se vzhledem k situaci chovají korektně. Snaží se upozorňovat na dopady této investice na ně samotné a i město Sušice. Jinak řečeno, bojí se toho, co výstavba dalších 5000 m² obchodních ploch přinese. Z celého článku pak na nás působí rozhořčení pisatelů nad tím, že jejich záměr je kritizován a hrozí nebezpečí, že bude odmítnut. Proč tak najednou? Vidím příčinu v tom, že léty vyzkoušený vzorec: prodám pozemek, postaví se nový obchod, všichni budou spokojeni, se stal nefunkční postupnou přeplněností města obchodními plochami a jeho potřebou dát lidem spíše práci než větší hromady potravin. Vliv zde má i zvyšování hodnot dosazovaných proměnných. Již to není poprvé ani podruhé, ale popáté. Také plochy nových obchodů se zvětšují. Ze začátku to bylo okolo 1000m², naposledy 2.500m² a nyní nákupní centrum s 5.000m². Dle našeho názoru toto již nepomůže, ale škodí. Pochybujeme také o tvrzení, že v novém nákupním centru vznikne 200 pracovních míst. Dle znalosti počtu zaměstnanců v obdobných obchodech jinde v republice se dá předpokládat, že to bude daleko méně. Příkladem může být i naposledy vybudovaný hypermarket v Sušici, jehož zástupci slibovali vytvoření 120 pracovních míst. Dnes v něm pracuje asi tak polovina osob. Ve svém otevřeném dopise majitelé areálu SOLO sdělují, že se jim podařilo získat firmu Fuertes Development a.s., která bude hlavním investorem. Pokud jsme si onu firmu zadali v internetových vyhledávačích, získali jsme informace, že staví diskonty, hypermarkety a je spjata i s podivnými postupy na Moravě a odporem několika občanských sdružení. V jednom případě řeší situaci Nejvyšší správní soud a Nejvyšší soud. Dále nesouhlasíme s názorem pisatele, že pokud nebude jeho návrh povolen, bude to signál, že město nepodporuje investice na svém území. Myslíme si, že to není pravda. Právě liberální přístup města umožnil postupnou výstavbu nových obchodů (asi 5.500m²) na prodaných pozemcích části areálu SOLO. V případě výstavby hypermarketu dokonce zastupitelstvo účelově změnilo v roce 2008 omezení v územním plánu, které do té doby nedovolovalo výstavbu obchodních ploch nad 2.000 m2. Dalších případů podpory rozumných investic by se dalo na území města najít více. To, že je dnes Sušice v názorech na návrh výstavby nového obchodního centra rozdělena na několik táborů, je dle našeho názoru dáno i ne zcela jasnou koncepcí města v oblasti svého rozvoje a absencí regulace rozvoje maloobchodu na svém území. Možnost toto napravit dává nyní probíhající proces změny územního plánu. Reálné návrhy ze strany zpracovatele již existují. Zajímavý je i pohled na budovu sirkárny jako na kulturní dědictví našeho města. Myslíme si, že město Sušice by mělo aktivně spoluvytvářet svůj vzhled a zachovat si své hodnoty. Například funkční náměstí, vyvážené podnikatelské klima, lepší zaměstnaností zastavit odliv mladé populace a být opravdovou „Bránou Šumavy“. Na druhé straně, pokud bude tímto někoho „omezovat“, mělo by pomoci (organizačně, odborně, finančně) najít řešení pro dotčené majitele i podnikatele. Hraje se o hodně a dobrý hráč vždy umí přihazovat. Závěrem přejeme všem občanům města Sušice krásné Vánoce a do roku 2013 hodně zdraví a spokojenosti.

SIGNATÁŘI : František Švelch, Ing.arch.Karel Janda, Ing. Roman Bruzl, Ing.Jan Kohout, Jan Halas, Ing.Karel Rendl, Jiří Šíma ml.

Toto stanovisko podporují : Lubomír Brabec, Roman Holý, Olda Říha, Jan Šmatera, Emil Kintzl ..

Vážení zastupitelé, věřme si a pomožme si navzájem ….

Věříme, že máte zájem o dlouhodobý a přirozený rozvoj města, který bude prospěšný všem jeho občanům.

Věříme, že řešení zpustlého areálu SOLO, který je odrazem podnikání jeho majitelů, není lehké a ani jednoznačné.

Věříme, že to co nás má spojit, nás v Sušici nerozdělí

Věříme, že se mnohým z Vás nelíbí mediální prezentace, která se Vás snaží ovlivnit a vyvolat širokou diskusi na dané téma.

Věříme, že budete schopni vše objektivně zvážit v celém kontextu dopadů na vzhled města, životní prostředí, jeho podnikatele, jeho obyvatele a možnosti různých alternativ dalšího rozvoje.

Věříme, že nepodlehnete nátlaku současného majitele areálu, který tuto z našeho pohledu devastující investici prezentuje jako jedinou možnou a městu prospěšnou.

Věříme, že návrhy zpracovatele územního plánu jsou reálné, přirozené a dlouhodobě výhodné.

Věříme, že je lepší společnými silami se současnými majiteli se pokusit o oboustranně citlivější řešení celého areálu, než vše unáhleně vyřešit nezvratným způsobem.

Věříme, že dalších 5.000 m² nových obchodů již Sušice nepotřebuje.

Věříme, že naše argumentace je pro Sušici dlouhodobě výhodnější než obří jednorázová investice, která z města deklarujícího, že je „Brána Šumavy“, udělá „Bránu supermarketů“.

Věříme Vám, že nás podpoříte.

Věřte nám, že nejsme jen úzká skupinka občanů sledující pouze svoje osobní zájmy.

Věřte nám, že jako sušičtí občané zde chceme trvale žít a proto nám není lhostejné jak bude město vypadat.

Věřte nám, že bojujeme i o svoji existenci při podnikání, kterou jsme spojili s tímto městem, kterému odvádíme svoje daně a ve kterém mnozí z nás zaměstnávají místní občany.

Věřte nám, že se obáváme zničení jedné z hodnot města a to vylidněním dnes funkčního náměstí.

Věřte nám, že jsme přesvědčeni, že nové objekty nebudou o nic hezčí než ty stávající.

Věřte nám, že nevěříme slibům na 200 nových pracovních míst (v již postaveném hypermarketu mělo pracovat 120 osob a dnes je to asi jen polovina).

Věřte nám, že lze na internetu dohledat reference na firmu Fuertes Development a.s. (přesvědčte se sami).

Věřte nám, že existuje mnoho měst, kde se nebáli prosadit svojí koncepci rozvoje města i za cenu stavebních uzávěr, vyhlášek o regulaci a pod. Příkladem může být i sousední Dlouhá Ves, která se dokáže bránit vzniku spalovny.

Věřte nám, že v objektech sušických podnikatelů se díky trvalé péči a investicím jejich majitelů bezdomovci a feťáci nevyskytují.

Věřte nám, že souhlasíme s regulovaným rozvojem i s výstavbou v areálu SOLO, ale ku prospěchu města.

Věřte nám, že naše argumenty se opírají o zkušenosti z jiných měst, kde dopady takových neúměrných investic jsou nezvratné.

Věřme si a pomožme si navzájem

Soukromá občanská iniciativa

mail: iniciativasolo@seznam.cz